น้ำท่วมกรุงเทพ

ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพในวันหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่กรุงเทพถูกน้ำท่วมใหญ่ ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะภัยแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ


แต่เดิมภาพยนตร์ ถ่ายเมื่อปี 2485 ด้วยฟิล์มขาวดำ เงียบ ในภายหลังเมื่อแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล คุณแท้ได้ให้เสียงบรรยาย และเลือกเพลง รำวงลอยเรือ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยมาประกอบในวิดีโอนี้