งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบ วังสวนกุหลาบ

ความยาว 6 นาที

ฟิล์ม 35 มม. / ขาว-ดำ / เสียง

อำนวยการสร้าง [กรมโฆษณาการ]


จอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในคณะนายทหารผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2481 เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องแนวคิดในการสร้างชาติ นับเป็นผู้นำทรงอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ บันทึกเหตุการณ์งานวันคล้ายวันเกิดของพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นตำแหน่ง ณ ขณะนั้นของจอมพลป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2484 ในตอนเช้า พระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งในขณะนั้นบวชเป็นพระมารับบาตรในตอนเช้า โดยมีข้าราชการระดับสูงมารว่ มงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนยังได้รวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อ อาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ ปืนใหญ่ รถถัง และเครื่องบินเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่พลตรีหลวงพิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังได้เห็นท่านผู้หญิงละเอียด กับ นิตย์ ลูกชายคนเล็กที่อายุไม่ถึงหนึ่งเดือน แม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าผลิตโดยหน่วยงานใด อาจจะเป็นของกรมโฆษณาการแต่ต้นเรื่องปรากฏภาพวาดตราไก่ ซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงพิบูลสงคราม รูปไก่นั้นเขียนให้สง่าดุจพญาอินทรี ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอสถานะอำนาจพลตรีหลวงพิบูลสงครามในขณะนั้น และยังได้สะท้อนวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคมาลานำไทยอีกด้วย