[ ร. ๕ เสด็จประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม ]

ความยาว 1 นาที

ฟิล์ม 35 มม. / ขาว-ดำ / เงียบ

ผู้ถ่ายภาพ Ernest Florman


ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2440 ช่างถ่ายหนังคนแรกของสวีเดนคือ Ernest Florman ตั้งกล้องคอยอยู่ที่ท่าเรือ Logardstappan หน้าพระราชวังหลวง บันทึกเหตุการณ์สำคัญขณะเรือพายพระที่นั่ง ออร์สะวาเดน เข้าเทียบท่าพระเจ้าออสการ์ที่ 2 พระเจ้ากรุงสวีเดนและนอร์เวย์เสด็จขึ้นจากเรือก่อน คอยรับพระเจ้ากรุงสยามซึ่งเสด็จขึ้นตามมา ทรงแลกจุมพิตกัน แล้วทรงนำเสด็จออกไป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและเจ้านายอื่น ๆ ที่ตามเสด็จ ขึ้นจากเรือเป็นลำดับพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์นี้ในพิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์มเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในวันรุ่งขึ้น และทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีว่า “มีหนังฝรั่งมันถ่ายไว้ดีมาก” ทำให้มีการค้นพบฟิล์มม้วนนี้ในปี 2526 และเป็นน้ำหนักสำคัญที่ทำให้ราชการและรัฐบาลยอมรับเสียงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเก็บรักษาภาพยนตร์ขึ้น