โทน

ภาพยนตร์ที่สร้างโดยช่างเขียนโปสเตอร์หนัง ที่จับพลัดจับผลูมาเป็นผู้กำกับหนัง เป็นภาพยนตร์ไทยที่ผู้สร้างตั้งใจจะหนีจากคำประณามที่ว่าหนังไทยน้ำเน่า เปี๊ยก โปสเตอร์ กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ลูกแรกของหนังไทยสมัยใหม่ และกลายเป็นผู้สร้างหนังไทยที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคนหนึ่งใน 2 ทศวรรษต่อมา ตัวหนังสามารถทำรายได้สูงถึง 6 ล้านบาทพลิกประวัติศาสตร์หนังไทยในยุคนั้น


บริษัทสร้าง: สุวรรณฟิล์ม

ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ (สมบูรณ์สุข นิยมศิริ)

ผู้แสดง: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงษ์, สังข์ทอง สีใส, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาศ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, รุจน์ รณภพ, พูลสวัสดิ์ ธีมากร, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, จุรี โอศิริ, จอมใจ จรินทร, ทองแถม เขียวแสงใส, พิภพ ภู่ภิญโญ, หมี หมัดแม่น, โทน น้ำจันทร์, จุไรรัตน์ พรหมสุดา, สังข์ทอง สีใส