ทวิภพ

ภาพยนตร์โดยสุรพงษ์ พินิจค้า ทำจากนิยายดังของ ทมยันตีที่ใครๆ ก็รู้จัก และเคยเป็นภาพยนตร์มาแล้ว โดย เชิด ทรงศรี แต่สำหรับทวิภพ ฉบับสุรพงษ์ ได้ตัดต่อพันธุกรรมทวิภพขึ้นใหม่ในแบบของเขาเอง ดังชื่อในภาษาอังกฤษว่า THE SIAM RENAISSANCE หรือเป็นคำไทยปนแขกว่า สยามปุณภพ สุรพงษ์ทำให้หนังมีสติปัญญาและลุ่มลึกขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกโฉลกกับสังคมไทยคือการวิพากษ์ตนเองการพูดความจริง หนังเรื่องนี้จึงมีทั้งคนเกลียดและคนชอบ


บริษัทสร้าง: ฟิล์มบางกอก

ผู้กำกับ: สุรพงษ์ พินิจค้า

ผู้แสดง: รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, พิเศก อินทรครรชิต, นิรุตต์ ศิริจรรยา