รัฐประหาร 2490

ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ถ่ายโดย แท้ ประกาศวุฒิสารซึ่งเป็นการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่สืบทอดจากการปฏิวัติ 2475 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเผด็จการทหาร