งานศพนายอ๋องซิมผ่าย ถาวรว่องวงศ์

ฟิล์ม 8 มม. / สี / เงียบ / 132 นาที

ผู้สร้าง ครอบครัวถาวรว่องวงศ์ 

ผู้บริจาค ครอบครัวถาวรว่องวงศ์หนังบ้านของครอบครัวถาวรว่องวงศ์ บันทึกภาพงานศพของอ๋องซิมผ่าย หรือนายผ่าย แซ่อ๋อง ต้นตระกูลถาวรว่องวงศ์ บุคคลซึ่งมีความสำคัญต่อชาวเมืองภูเก็ตถึงขนาดมีถนนให้ชื่อว่า อ๋องซิมผ่าย โดยเขาเกิดที่ประเทศจีนแต่ดั้นด้นมาตามหาบิดาที่ภูเก็ต ในขณะที่อายุ 12 ปี และเริ่มตั้งรกรากในประเทศไทย โดยอาศัยเป็นกรรมกรในเหมืองและเก็บหอมรอมริบจนสามารถมีธุรกิจเหมืองแร่เป็นของตัวเอง ก่อนจะหันมาทำธุรกิจโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ชื่อว่า “โรงแรมถาวรภูเก็ต” และได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่อชาวภูเก็ต อาทิ ร่วมก่อตั้งโรงทาน บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน จึงเป็นบุคคลที่ชาวภูเก็ตยกย่องเป็นอันมากไม่บ่อยนักที่เราจะได้ชมภาพบันทึกงานศพของบุคคลธรรมดา การเก็บภาพเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของครอบครัวอ๋องซิมผ่าย กลายเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นความทรงจำที่ทับซ้อนระหว่างหนังบ้านส่วนตัวกับความทรงจำของพื้นที่ ผู้คน และจังหวัดภูเก็ต ภาพบันทึกงานศพของนายอ๋องซิมผ่าย ซึ่งมีความยาวถึง 132 นาที ปรากฏรายละเอียดทางประเพณี วัฒนธรรม และสังคมในยุคสมัยนั้นอย่างครบถ้วน


หนังงานศพนี้มีความยาวทั้งสิ้น 9 ม้วน บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 4-14 กันยายน 2512  ตั้งแต่นายอ๋องซิมผ่ายสิ้นใจด้วยโรคชราบนเตียง การนำศพลงโลง เหตุการณ์ในงานศพซึ่งมีทั้งพิธีแบบไทยและจีน จนถึงการเคลื่อนศพของนายอ๋องซิมผ่ายไปยังสุสานสีเต็กหลังสนามกีฬาสุระกุล ท่ามกลางชาวเมืองภูเก็ตมากมายทั้งคนไทยและจีน เพื่อทำพิธีฝังศพ แสดงให้เห็นถึงความรักและเคารพต่อบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นชุมชนการขึ้นทะเบียนหนังเรื่องนี้เป็นการให้เกียรติและตอกย้ำความสำคัญของภาพเคลื่อนไหวในเชิงมานุษวิทยาและประวัติศาสตร์สังคม บันทึกความทรงจำของท้องถิ่น เป็นบันทึกทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่แสดงให้เราเห็นในเชิงประจักษ์