มิตรเก่าผู้กลับมา

ความยาว 31.40 นาที

ฟิล์ม 16 มม. / สี / เสียง

อำนวยการสร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ

ผู้สร้าง เทพพนมภาพยนตร์


ภาพยนตร์สารคดีโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทำขึ้นในวาระที่ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและย้ำถึงจุดยืนทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาและไทยมีร่วมกันในเวลานั้น ในเรื่องของการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และการให้ความร่วมมือกันทางทหาร เศรษฐกิจและสังคม โดยการเดินทางมาไทยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ของนายริชาร์ด นิกสัน หลังจากเดินทางมาครั้งแรกในปี 2496 ในฐานะรองประธานาธิบดีและเดินทางมาอย่างไม่เป็นทางการอีกถึง 4 ครั้ง ครั้งนี้จึงนับเป็นการเดินทางมาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและในฐานะของมิตรเก่าผู้กลับมา


โดยภาพยนตร์ได้เริ่มต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนวันที่นายริชาร์ด นิกสันจะเดินทางมา ซึ่งคนไทยกำลังให้ความสนใจกับเหตุการณ์การลงจอดบนดวงจันทร์ของยานอวกาศ อะพอลโล 11 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2512 จนกระทั่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2512 นายริชาร์ด นิกสันและนางแพต นิกสัน (Pat Nixon) ภริยา ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทย โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถมารอให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระองค์ ก่อนจะพานายริชาร์ด นิกสันขึ้นรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังถนนราชดำเนินและมาหยุดที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อเข้าสู่ปะรำพิธี ในงานพิธีมอบกุญแจเมืองให้แก่นายริชาร์ด นิกสัน โดย พล.ร.ต. ชลิต กุลกำม์ธร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพฯ และนายริชาร์ด นิกสันได้กล่าวปราศรัยขอบคุณคนไทยที่มาให้การต้อนรับกันอย่างเนืองแน่น ทั้งชื่นชมประเทศไทยในความเป็นประเทศเสรี รวมถึงเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่ผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม่ได้อย่างลงตัว ก่อนจะพูดถึงจุดยืนของไทยกับอเมริกาที่มีร่วมกันในการต้านทานลัทธิคอมมิวนิสต์ และการให้ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปส่งประธานาธิบดีและภริยา ที่พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีและภริยา  จากนั้นประธานาธิบดีและภริยาได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ตอนค่ำได้พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีและภริยาที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท


วันต่อมานางแพต นิกสันได้เดินทางไปเที่ยวยังตลาดน้ำวัดไทรและเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ก่อตั้งโดยมิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve Caulfield) สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ก่อนจะเดินทางไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทยเพื่อชมการรีดพิษงูทำเซรุ่มและปิดท้ายด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมบ้านพักของท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ส่วนนายริชาร์ด นิกสันได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมประชุมกับคณะรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร เพื่อหารือกันในเรื่องข้อตกลงทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร จากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่นายริชาร์ด นิกสันและภริยา ก่อนที่นายริชาร์ด นิกสันจะเดินทางไปเยือนเวียดนามใต้และกลับมาที่ไทยอีกครั้งเพื่อกล่าวลานายกรัฐมนตรีและชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่แสดงโดย ทรงสมร คชเสนี ธิดาของนายกรัฐมนตรี จากนั้นประธานาธิบดีนิกสันจึงเดินทางไปกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาร เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดีย


ภาพยนตร์สารคดีมิตรเก่าผู้กลับมานับเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์ซึ่งบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาในช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงที่นายริชาร์ด นิกสันเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและกำลังมีนโยบายทางด้านต่างประเทศที่แข็งขันในการจะปราบปรามการรุกรานของคอมมิวนิสต์ และการทำสงครามในเวียดนาม เป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นชัดถึงความผูกพันและพึ่งพิงแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา