ผีตองเหลือง

ภาพยนตร์เชิงมานุษยวิทยาโดยคณะนักสำรวจชาวเยอรมันนีร่วมกับสยามสมาคม นำโดย อ.ไกรสีห์ นิมมานเหมินทร์ และหัวหน้าฝ่ายสำรวจคุณเจ. เจ. บัวเรส ( J.J.BOURES ) และคุณเวอร์จิเนีย ที่เป็นเลขานุการของคณะสำรวจ โดยได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ร่วมเดินทางไปกับคณะเพื่อเดินทางไปสำรวจและบันทึกภาพยนตร์ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ถูกเรียกว่า ผีตองเหลือง ณ เทือกเขาแถบจังหวัดน่าน