บันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลา

เป็นการบันทึกเหตุการณ์สังหารโหดกลางเมืองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 โดยช่างภาพนิรนาม ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ เพราะเหตุการณ์ได้เปิดเผยตัวของมันเองต่อหน้าต่อตา เป็นผลงานที่เผยแพร่เงียบ ๆ ไปทั่วโลก