สืบค้นหนังสือและภาพยนตร์

ท่านสามารถสืบคืนหนังสือและภาพยนตร์ภายในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี (ระบบชั่วคราว) ได้ที่ 

สืบค้นหนังสือ <<คลิก>>

สืบค้นภาพยนตร์ <<คลิก>>