เวลาทำการของห้องสมุด : วันอังคาร-อาทิตย์

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แหล่งค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความวิทยานิพนธ์ เอกสารข้อมูลทางวิชาการ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเรียกดูภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นภาพยนตร์ข่าว สารคดี และภาพยนตร์ไทยเรื่องต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมไว้นับหมื่นรายการในระบบ VOD 


เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม 


ท่านสามารถสืบคืนหนังสือภายในห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี (ระบบชั่วคราว) ได้ที่ 

<<คลิก>>