เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 144 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ได้ที่ <<คลิก>>