ไกรลาศ เกรียงไกร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ไกรลาศ เกรียงไกร ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 143 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา มนตรี เจนอักษร และ ไกรลาศ เกรียงไกร ได้ที่ <<คลิก>>