มนตรี เจนอักษร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 มนตรี เจนอักษร ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 142 ณ ลานดารา


ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา มนตรี เจนอักษร และ ไกรลาศ เกรียงไกร ได้ที่ <<คลิก>>