จิรายุ ละอองมณี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 จิรายุ ละอองมณี ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 141 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา จิรายุ ละอองมณี ได้ที่ <<คลิก>>