ภัทราวดี มีชูธน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ภัทราวดี มีชูธน ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 140 ณ ลานดารา

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา ภัทราวดี มีชูธน ได้ที่ <<คลิก>>