โก๊ะตี๋ อารามบอย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 โก๊ะตี๋ เจริญพร อ่อนละม้าย ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 138 ณ ลานดาราชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา โก๊ะตี๋ อารามบอย ได้ที่ <<คลิก>>