อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดาวดวงที่ 131 อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

พิมพ์มือลานดารา 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรสา อิศรากูร ณ อยุธยา และ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ที่ <<คลิก>>