เด่น ดอกประดู่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 เด่น ดอกประดู่ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 123 ณ ลานดารา


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา เด่น เด๋อ เทพ ได้ที่ <<คลิก>>