สเตล่า มาลูกี้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 สเตล่า มาลูกี้ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 103 ณ ลานดารา