แนะนำหนังสือ : ภาพยนตร์กับกีฬา

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเคยได้อ่านบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อังกฤษ ซึ่ง Chariots of Fire (1981) เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในบทความนั้น วันนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยากดูหนังเรื่องนี้ เพียงเพราะอยากรู้ว่า British Heritage Films เป็นอย่างไร จึงไปร้านเช่าหนัง จากวันที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ เวลาผ่านมานานมากแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดยังคงจดจำเกี่ยวกับ Chariots of Fire คือ การเล่าเรื่องความมุ่งมั่นของนักกรีฑาชาวอังกฤษที่แข่งวิ่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ค.ศ. 1924 ณ กรุงปารีส สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ต้อนรับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 32 หรือโตเกียว 2020 ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยชวนอ่านหนังสือเรื่องราวของ “ภาพยนตร์กับกีฬา

 

Sport and Film

เขียนโดย  Seán Crossonภาพยนตร์กีฬา หรือ Sports Films กลายเป็นภาพยนตร์เชิงพาณิชย์แนวหนึ่งที่ผู้ชมรู้จักกันมาก ตั้งแต่ภาพยนตร์คลาสสิกชีวประวัติของนักกีฬาชกมวยเรื่อง Raging Bull (1980) มาจนถึงภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ ซึ่งมีแก่นเรื่องของกีฬาฟุตบอลอย่าง Bend it Like Beckham (2002) หนังสือเล่มนี้เปิดเล่มด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านรู้ว่า การศึกษาภาพยนตร์กีฬาของหนังสือเล่มนี้จะศึกษาสิ่งใดบ้าง เช่น การถ่ายภาพยนตร์ การเล่าเรื่อง เสียง การตัดต่อ รวมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ทั้งทฤษฎีตระกูลภาพยนตร์ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ในบทต่อมาหนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์กีฬาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1890 (ค.ศ. 1890-1899) โดยตระกูลภาพยนตร์กีฬาจัดเป็นภาพยนตร์ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งภาพยนตร์ประเภทนี้มีความโดดเด่นอย่างมากในแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดช่วงกลางทศวรรษ 1920 เช่น The Freshman (1925) เรื่อยไปจนถึงยุคร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์รางวัลออสการ์ Million Dollar Baby (2004) และ The Fighter (2010) รวมถึงหนังสือเล่มนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชื่อมโยงกีฬากับศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และบริบทต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ได้แนะแนวทางสำหรับการพิจารณาภาพยนตร์ เพื่อช่วยให้ผู้สนใจในสาขาภาพยนตร์ศึกษา สาขาสื่อสารมวลชน สาขากีฬาศึกษา และสาขาวัฒนธรรมศึกษา สามารถศึกษาภาพยนตร์กีฬาได้อย่างเข้าใจ

 

Sportswomen in Cinema: Film and the Frailty Myth

เขียนโดย  Nicholas Chare

 


นักกีฬาหญิงในภาพยนตร์พบได้ทั้งในภาพยนตร์ประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ในหลายยุคสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรม และจากผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์หลายท่าน เช่น แคทรีน บิเกโลว์ (Kathryn Bigelow) กูรินเดอร์ ชาดา (Gurinder Chadha) อิม ซุน-เร (Im Soon-rye) จอร์จ คูคอร์ (George Cukor) ไอดา ลูปิโน (Ida Lupino) และเลนี รีเฟนชตาล (Leni Riefenstahl) โดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอการศึกษาภาพยนตร์บนพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) และทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological Theory) โดยการวิเคราะห์แสดงถึงลักษณะเด่นของกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ เบสบอล บาสเกตบอล เพาะกาย ชกมวย ปีนผา ฟุตบอล โรลเลอร์สเกต กระดานโต้คลื่น เทนนิส ตลอดจนกีฬาประเภทลู่ ประเภทลาน และหนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กีฬา รวมถึงการต่อยอดความรู้ทางวิชาการด้านกีฬาศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่ากีฬาไม่ได้เป็นแค่การแข่งขัน อีกทั้งยังนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาพยนตร์ วาทกรรมสตรีนิยมแนวใหม่ของนักคิดหลายท่าน เช่น จูดิธ บัตเลอร์ (Judith Butler) บราชา เอตทิงเกอร์ (Bracha Ettinger) กริเซลดา พอลล็อก (Griselda Pollock) และมิเชล เซอร์เรส (Michel Serres) เพื่อนำมาพิสูจน์ว่าภาพยนตร์ที่มีนักกีฬาหญิงร่วมแสดงนั้นสะท้อนมุมมองเรื่องความเป็นเพศหญิงอย่างไร และส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ชมในประเด็นนักกีฬาหญิงกับภาพยนตร์อย่างไร 

 

Contesting Identities: Sports in American Film

เขียนโดย  Aaron Baker

 


หนังสือเล่มนี้เจาะจงศึกษาประเด็น “กีฬา” ในภาพยนตร์อเมริกันเท่านั้น เช่น The Pinch Hitter (1917) Buster Keaton's College (1927) White Men Can't Jump (1992) Jerry Maguire (1996) Girlfight (2000) หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ในแง่การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กีฬาอเมริกันว่า ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นหนังเงียบ ผู้สร้างภาพยนตร์อเมริกันมักนำเสนอลักษณะการเล่าเรื่องในแง่การแข่งขัน การต่อสู้เพื่อชัยชนะ และนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นในประเด็นการวิเคราะห์วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคลของสังคมอเมริกันตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้เล่าว่ากีฬาในภาพยนตร์อเมริกันมักจะนำเสนออัตลักษณ์ทางชนชั้น เชื้อชาติ ลักษณะของชาติพันธุ์ เพศวิถี แต่อย่างไรก็ตามกีฬาในภาพยนตร์อเมริกันยังคงให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็น “การพึ่งพาตนเอง” และเมื่อพิจารณากีฬาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาชกมวย เบสบอล และฟุตบอล หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างกีฬากับกลุ่มคนชายขอบในภาพยนตร์ว่า หากกลุ่มคนชายขอบซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคมได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬา พวกเขาจะได้การยอมรับจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนหมู่มากของสังคม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายภาพสะท้อนของกีฬาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในภาพยนตร์อเมริกัน เช่น นักชกมวยอาชีพ นักกีฬาหญิงที่เข้มแข็งดังลูกผู้ชาย รวมถึงการวิเคราะห์ในแง่ผลกระทบเชิงสังคมกับภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาอาชีพตัวจริงในวงการกีฬา เช่น แจ็กกี้ โรบินสัน (Jackie Robinson) เบบ ดิดริกสัน ซาฮาเรียส (Babe Didrikson Zaharias) โมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali) และไมเคิล จอร์แดน (Michael Jordan) 


เรื่องโดย วิมลิน มีศิริ 

พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรม...

1 เม.ย. 63  บทความ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 ที่ จ.สงขลา เป็นพระโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุค...

อ่านรายละเอียด

5 เรื่องควรรู้ก่อนดู “เศรษฐีอนาถา” เจ้าของราง...

27 มี.ค. 63  บทความ

หากมีตำราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยอย่างจริงจัง ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการบรรจุไว้ให้ได้รู้จัก คือ เศรษฐีอนาถา หนัง 16 มม. พาก...

อ่านรายละเอียด

โรงหนังช้างแดง

28 ก.พ. 63  บทความ

โรงภาพยนตร์ความจุ 100 ที่นั่ง กินบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นสองของอาคารสรรพสาตรศุภกิจ มีทางเข้าหลักอยู่ที่โถงชั้น 2 และทางเข้าสำหรับผู้ใช้รถเข็น (wheel cha...

อ่านรายละเอียด

THE SHINING โรงแรมนรก

28 ก.พ. 63  บทความ

มองย้อนกลับไป The Shining ภาพยนตร์ของสแตนลีย์ คูบริก จากนิยายของสตีเฟน คิง ถูกสร้างและออกฉายก่อนเวลาอันควร เพราะคนดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจารณ์หนัง...

อ่านรายละเอียด

ประวัติ สุเทพ วงศ์กำแหง ในวงการภาพยนตร์

27 ก.พ. 63  บทความ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงไทยสากล-ขับร้อง ประจำปี 2533  ผู้เคย...

อ่านรายละเอียด

บุญส่ง นาคภู่ กับฉากและชีวิตของคนตัวเล็กๆ

21 ก.พ. 63  บทความ

“คนเราดูหนังเพื่อหนีจากอะไรบางอย่าง นั่นเป็นเรื่องปกติ แต่ผมเชื่อว่าภาพยนตร์ยังสามารถเล่าเรื่องของคนตัวเล็กๆได้ และผมหวังจะทำสิ่งนั้นต่อๆไป”บุญส่ง นาค...

อ่านรายละเอียด

ความจำเป็นของการดูหนังให้หลากหลายในสายตา กิตต...

19 ก.พ. 63  บทความ

การจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกหรือภาพยนตร์นอกกระแส และ เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันหลังชมภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมที่หอภาพยนตร์ จัดขึ้นอยู่เป็นประจำ หนึ่งในนั้นค...

อ่านรายละเอียด

ย้อนอดีต รางวัลตุ๊กตาทอง ปฐมบทแห่งการประกวดภา...

10 ก.พ. 63  บทความ

การประกวดรางวัลภาพยนตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวงการภาพยนตร์มายาวนาน ทั้งเป็นเครื่องการันตีฝีมือและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่สร้างงาน รวมไปถึงได้ร...

อ่านรายละเอียด

มวยไทย “ตำรามวยไทย” ในรูปแบบภาพยนตร์

5 ก.พ. 63  บทความ

มวยไทย (2506) เป็นหนึ่งในผลงานชุด “มรดกของไทย” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีทางโทรทัศน์ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด อีสเทอร์น จำกัด (ปัจ...

อ่านรายละเอียด

ความงามอมตะของ เพชรา เชาวราษฎร์ ผ่านภาพถ่ายขอ...

31 ม.ค. 63  บทความ

นอกจากผลงานภาพยนตร์ที่ยังคงเหลือมาถึงปัจจุบันของ เพชรา เชาวราษฎร์ ราชินีแห่งวงการภาพยนตร์ผู้ไม่เคยหายไปจากความทรงจำของแฟนหนังไทย  หอภาพยนตร์ยัง...

อ่านรายละเอียด

ปิดทองหลังพระ (2482) เศษฟิล์มที่เหลืออยู่เพีย...

30 ม.ค. 63  บทความ

ภาพยนตร์ ปิดทองหลังพระ (2482) ที่หอภาพยนตร์ได้ทำการอนุรักษ์ไว้ แม้จะหลงเหลือเพียงแค่เศษฟิล์ม แต่ถือเป็นภาพยนตร์ที่หลงเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวของโรงถ่...

อ่านรายละเอียด

มนตราดาราหญิงฮอลลีวูด

28 ม.ค. 63  บทความ

เสน่ห์ตราตรึงของดาราหญิงฮอลลีวูดยุคคลาสสิก เป็นหนึ่งในนิยามความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ภาพยนตร์ (โดยเฉพาะภาพยนตร์อเมริกัน) กลา...

อ่านรายละเอียด

Annie Hall รักและชัง แบบวูดดี้ อัลเลน

21 ม.ค. 63  บทความ

หลาย ๆ ครั้งที่ใครก็ตามตั้งคำถามกับ วูดดี อัลเลน ว่า สิ่งที่อยู่ในหนังแต่ละเรื่องของเขาพ้องพานกับชีวิตส่วนตัวมากแค่ไหน คำตอบมักจะออกมาในรูปของการปฏิเ...

อ่านรายละเอียด

นางสาวโพระดก งานชั้นครูของ คุณาวุฒิ

20 ม.ค. 63  บทความ

นางสาวโพระดก เป็นผลงานภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2508 ของ วิจิตร คุณาวุฒิ หรือ “คุณาวุฒิ”  ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคนสำคัญและศิลปินแห่งชาติด้านภาพยนตร์คนแรกของ...

อ่านรายละเอียด

หนังไทยกับเส้นทางสู่ออสการ์

17 ม.ค. 63  บทความ

ในโอกาสที่ใกล้ถึงช่วงเวลาของงานมอบรางวัลประจำปีของสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ Academy Award หรือรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นรางวัลทางภาพยนตร์ที่ได้รับค...

อ่านรายละเอียด

ต้นกำเนิดปอบหยิบ ในบ้านผีปอบภาค 2

14 ม.ค. 63  บทความ

ภาพยนตร์ไทยชุด บ้านผีปอบ กลายเป็นปรากฏการณ์อันสำคัญอย่างหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย เมื่อภาพยนตร์เกรดรอง ทุนสร้างไม่สูง เนื้อหาไม่ซับซ้อน ออกฉายเน้นที่โร...

อ่านรายละเอียด

ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด : บทบันทึกอารมณ์และชีวิตพน...

14 ม.ค. 63  บทความ

การผสมภาพความจริงของชีวิตคนเมืองในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู เข้ากับคติความเชื่อแบบไทยเรื่องความตายและเวรกรรม แต่งเติมด้วยมุกตลกเฉพาะตัวอันเป็นเอกลัก...

อ่านรายละเอียด

The Good Dinosaur &The BFG แม้รูปร่างหน้าตาจ...

9 ม.ค. 63  บทความ

ในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ ขอเชิญชมภาพยนตร์คุณภาพ 2 เรื่อง 2 รสชาติ The Good  Dinosaur จากฝีมือของ Disney Pixar ทีมงานภาพยนตร์แอนิเมชันชั้นนำระ...

อ่านรายละเอียด

INSECTS IN THE BACKYARD ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกท...

8 ม.ค. 63  บทความ

INSECTS IN THE BACKYARD เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่ตั้งใจสร้างเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้เคยมีผลงาน...

อ่านรายละเอียด

คามิชิไบ ประดิษฐกรรมการเล่าเรื่องฉบับญี่ปุ่น

8 ม.ค. 63  บทความ

คามิชิไบ คำภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ละครกระดาษ เป็นชื่อเรียกประดิษฐกรรมการเล่าเรื่องประกอบแผ่นรูปวาดบนกระดาษสี่เหลี่ยม  ที่เรียงลำดับกันตามการเดินเรื่อ...

อ่านรายละเอียด

เพชรา เชาวราษฎร์ หยาดเพชรน้ำเอกแห่งโลกภาพยนตร...

6 ม.ค. 63  บทความ

เพชรา เชาวราษฎร์ ชื่อนี้เคยเป็นตัวแทนแห่งความชื่นใจและหลงใหลใฝ่ฝันของแฟนหนังไทยเมื่อราวครึ่งศตวรรษก่อน ก่อนจะกลายเป็นตำนานเล่าขานสู่คนรุ่นถัดมา แม้ปัจ...

อ่านรายละเอียด

ไอ้ทุย วิถีชีวิตและค่านิยมแห่งยุคสมัย

3 ม.ค. 63  บทความ

“ภาพยนตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของหนังไทย และแสดงหลักฐานนั้นอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและค่านิยมแห่งยุคสมัย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามกา...

อ่านรายละเอียด

The Wizard of Oz โดโรธีบนถนนอิฐสีเหลือง

2 ม.ค. 63  บทความ

ปี ค.ศ. 1939 เป็นปีทองของฮอลลีวูด บรรดาสตูดิโอยักษ์ใหญ่พากันผลิตผลงานที่ไม่เพียงได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญในตอนที่ออกฉาย แต่ยังยืนหยัดผ่านกระบวนการตร...

อ่านรายละเอียด

ความหวังของวงการหนังไทยในรางวัลช้างเผือก

27 ธ.ค. 62  บทความ

สายการประกวดที่เข้มข้น ดุเดือด และสูสีที่สุดในเทศกาลภาพยนตร์สั้นช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมา คือสายรางวัลช้างเผือก หรือหนังสั้นระดับนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนผลง...

อ่านรายละเอียด

รางวัลดุ๊ก สารคดีไทยในฐานะเครื่องมือบันทีกประ...

26 ธ.ค. 62  บทความ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นการเมืองวนเวียนเข้ามาให้เห็นในภาพยนตร์สารคดีที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาล Thai Short Film & Video Festival บางครั้งก็ช...

อ่านรายละเอียด

รางวัลช้างเผือกพิเศษ: มาตรฐานใหม่ของหนังนักเร...

26 ธ.ค. 62  บทความ

จำได้ว่าในการตัดสินรางวัลช้างเผือก หรือหนังสั้นระดับนักเรียน ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น เมื่อหลายปีก่อน คำถามหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงเป็นลำดับแรกๆ ก็คือ มีหนั...

อ่านรายละเอียด

พัฒนาการของแอนิเมชันไทยในรางวัลปยุต เงากระจ่า...

25 ธ.ค. 62  บทความ

หนังสั้นแอนิเมชันในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 มีผู้ส่งผลงานกันมาจำนวนไม่ถึง 20 เรื่อง จนทีมงานสามารถส่งต่อให้คณะกรรมการดูเพื่อตัดสินได้โดยไม่ต้องค...

อ่านรายละเอียด

รางวัลรัตน์ เปสตันยี ความหลากหลายของเนื้อหาแล...

24 ธ.ค. 62  บทความ

ทั้งหนังทดลองที่ท้าทายการเล่าเรื่อง หนังที่ครุ่นคิดและหยอกล้อการเมืองไทย หนังที่เล่าเรื่องใกล้ตัวด้วยลีลาจริงจังหรือขบขัน และหนังที่เล่นกับประเด็นทางส...

อ่านรายละเอียด

Gustav Deutsch: Film ist. : กรุสมบัติภาพยนตร์

11 ธ.ค. 62  บทความ

กุสตาฟ ดอยช์ (Gustav Deutsch) เป็นหนึ่งในนักทำหนังที่สร้างงานจากกรุหนัง ขุดค้นเข้าไปในห้องฟิล์มเพื่อรื้อค้นภาพเก่าเก็บจากหอภาพยนตร์ และนำสมบัติภาพเคลื...

อ่านรายละเอียด

Deep South Young Filmmaker หนังสั้นสะท้อนความ...

9 ธ.ค. 62  บทความ

“เราเติบโตมากับคำถามมากมาย ส่วนใหญ่มักไม่มีคำตอบ เรารู้ว่าการทำหนังอาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบ แต่อย่างน้อยมันเป็นการทำให้เราส่งเสียงออกมาได้บ้าง” ศ...

อ่านรายละเอียด

ความหวังแช่แข็ง Hope Frozen

4 ธ.ค. 62  บทความ

ปี พ.ศ. 2558 เกิดข่าวที่ทั่วโลกและสังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ ดร.สหธรณ์ และ ดร.นารีรัตน์ เนาวรัตน์พงษ์ คู่สามีภรรยาเจ้าของบริษัทวิจัยและผลิต...

อ่านรายละเอียด

มานี สุมนนัฏ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย

27 พ.ย. 62  บทความ

นี่คือเรื่องราวอย่างเทพนิยายของหญิงสาวจากต่างจังหวัดคนหนึ่ง ผู้อุดมไปด้วยความใฝ่ฝันอันหอมหวานในการอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์ และโชคชะตาได้นำพาให้เธอก้าวเ...

อ่านรายละเอียด

แนะนำหนังสือ : ที่ใด ๆ ในโลกนี้ก็มีภาพยนตร์

21 พ.ย. 62  บทความ

ความรุดหน้าของเทคโนโลยีทำให้โลกนี้มีการชมภาพยนตร์ออนไลน์ หรือ Video Streaming ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักและเลือกดูภาพยนตร์จากนานาชาติได้ง่า...

อ่านรายละเอียด

แนะนำหนังทึ่ง! SEVEN SAMURAI เจ็ดเซียนซามูไร

19 พ.ย. 62  บทความ

เขียนโดย ประวิทย์ แต่งอักษร :วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562  เนื่องในวันครบรอบ 124 ปี วันกำเนิดภาพยนตร์โลก และส่งความสุขปีใหม่ หอภาพยนตร์ร...

อ่านรายละเอียด

The Illumination งานแสวงหาปรัชญาชีวิตผ่านแนว...

6 พ.ย. 62  บทความ

ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ พบกับ Iluminacja  หรือ The Illumination ภาพยนตร์โปแลนด์ ปี ค.ศ. 1973 เจ้าของรางวัลเสือดาวทองคำ รางวัลชนะเลิศสูงสุดจากเทศก...

อ่านรายละเอียด

Destination Nowhere หนังสั้นที่พาไปพบกับเด็กว...

6 พ.ย. 62  บทความ

🎬 Destination Nowhere หนังสั้นที่พาไปพบกับเด็กวัยรุ่นไทยที่เกิดและเติบโตในญี่ปุ่น ใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่น มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น พูดญี่ปุ่นเป็นหลักและแทบพ...

อ่านรายละเอียด

แนะนำหนังทึ่ง! My Fair Lady บุษบาริมทาง (1964...

31 ต.ค. 62  บทความ

ในบรรดาหนังเพลงคลาสสิกของฮอลลีวูด  My Fair Ladyภาพยนตร์ปี ค.ศ. 1964 นับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุด  ทั้งในด้านเรื่องร...

อ่านรายละเอียด