หาบข้าว นวดข้าว สีข้าว แต่งงานภาคใต้

ความยาว 18 นาที

ฟิล์ม 16 มม. / ขาว-ดำ / เงียบ

ผู้ดำเนินงาน ภิญโญ จิตต์ธรรม และ สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์


ภาพยนตร์บันทึกกรรมวิธีเก็บข้าวทางภาคใต้ การแข่งชนวัว และการแต่งงานในอดีต ตั้งแต่นำมัดข้าววางใส่บนไม้คาน หาบข้าวกลับบ้าน นำมัดข้าวใส่ในยุ้ง และวิธีนวดข้าวแบบทางภาคใต้โดยการใช้เท้าย่ำ ซึ่งเป็นวิธีการที่เห็นได้เฉพาะทางภาคใต้ ก่อนจะแยกรวงข้าวออกจากเมล็ด แล้วนำข้าวไปตากแดด แล้วค่อยนำข้าวมาสีด้วยเครื่องสีข้าวแบบโบราณ นำข้าวที่ได้จากการสีไปกวัดเอาเปลือกข้าวออก แล้วจึงใช้ครกกระเดื่องตำข้าวก่อนจะนำข้าวที่ตำแล้วไปกวัดอีกครั้งหนึ่งเป็นอันแล้วเสร็จ ต่อด้วยการแข่งชนวัว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวภาคใต้ และพิธีแต่งงานของชาวภาคใต้เป็นตัวอย่างของการตั้งใจใช้สื่อภาพยนตร์บันทึกวิถีของข้าวและชาวนาภาคใต้ มีความงามอย่างธรรมชาติของความจัดเจนในการดำเนินชีวิตและลีลาการเคลื่อนไหวที่หากไม่มองผ่านกล้องถ่ายภาพยนตร์ก็ไม่อาจเห็น