ทองปาน

ภาพยนตร์นอกกระแสซึ่งสร้างโดยนักกิจกรรมสังคม นักข่าวต่างชาติ นักวิชาการ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ในนามคณะภาพยนตร์อีสาน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาสร้างเขื่อนผามองในปี พ.ศ. 2518 ภาพยนตร์แบ่งเป็น 2 มิติ มิติหนึ่งแสดงให้เห็นการประชุมซึ่งเป็นเวทีทางความคิดของนักวิชาการ นักปกครอง ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนจากพื้นที่ ซึ่งร่วมแสดงโดยปัญญาชนคนสำคัญของไทย  อีกมิติหนึ่ง แสดงภาพเวทีชีวิตจริงของประชาชนตัวเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อน แสดงโดยชาวบ้านจริง ๆ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


ก่อนภาพยนตร์จะเสร็จสมบูรณ์ ได้เกิดกรณีทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ทำให้ทีมงานและนักแสดงต้องระหกระเหินไปต่างประเทศ ภาพยนตร์ตัดต่อเสร็จในปี พ.ศ. 2520 และได้เปิดตัวที่ London Film Festival ทั้งยังได้รางวัลเกียรติยศ Outstanding Film of Southeast Asia ก่อนที่จะได้ฉายที่เมืองไทยครั้งแรก ในปลายปีเดียวกัน ต่อมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหอภาพยนตร์ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ในการจัดงานครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2554


ผู้อำนวยการสร้าง : Isan Film : Mike Morrow

ผู้กำกับการแสดง : ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา มุกดาสนิท, รัศมี เผ่าเหลืองทอง

เขียนบท : คำสิงห์ ศรีนอก, วิทยากร เชียงกูล, ไพจง ไหลสกุล

ถ่ายภาพ : Frank Green

ตัดต่อ : ไพจง ไหลสกุล 

เพลง : สุรชัย จันทิมาธร

ผู้แสดง : องอาจ มณีวรรณ์, ผมหอม พิลาสมบัติ, เรืองยศ จันทรคีรี, สุรชัย จันทิมาธร, เสน่ห์ จามริก, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, พัทยา สายหู, คำสิงห์ ศรีนอก, ไพจง ไหลสกุล, Peter F. Bell, เทพศิริ สุขโสภา, ชเนษฐ์ วัลลภ ขุมทอง, ทรงยศ แววหงษ์, ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา และภารโรงธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์