เพลงของข้าว The Song of Rice

15 มกราคม 2563

เวลา 16:43 น.

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมต้น

2560

กำกับโดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

สนับสนุนโดย บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำกัด

นำแสดงโดย -

ความยาว 75 นาที

ภาษา ไทย


เรื่องย่อ

เพลงของข้าวเป็นภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับข้าวที่มีต่อวิถีของชาวนาในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ด้วยวิธีการถ่ายทำที่ตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจผ่านชีวิตเปี่ยมสีสันของผู้คนที่ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระต่าง ๆ ของวิถีแห่งข้าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยที่ภาพยนตร์เล่าเรื่องแบบไม่มีเส้นเรื่องและร้อยเรียงภาพยนตร์เป็นดั่งท่วงทำนองของบทเพลงแห่งข้าว ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสายนักวิจารณ์รางวัล FIPRESCO ในเทศกาลภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดามครั้งที่ 43 และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2559

ประเภทหนัง : สารคดี

ประเด็นการเรียนรู้ ศิลปะภาพยนตร์, วิถีชีวิตชาวนา, ประเพณี, พิธีกรรม, สภาพสังคมไทย, การเปลี่ยนแปลงของสังคม, การปรับตัวของชาวบ้านโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ