สมบัติ เมทะนี ReMASTER

image

โปรแกรมพิเศษที่คัดสรรผลงานการแสดงของ สมบัติ เมทะนี ซึ่งสแกนภาพใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัดฉายเดือนละ 1 เรื่อง ให้ผู้ชมได้ร่วมรำลึกถึงพระเอกตลอดกาลผู้จากไป 


ลานดารา นันทวัน เมฆใหญ่

รำลึก วินัย ไกรบุตร

สายใต้

โลกแห่งวัยเยาว์ Youth Films for Summer Break

True Man Show ชายทั้งแท่ง

Histories in the (film) Making ประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์สร้าง

คุณาวุฒิ ๑๐๑ : A Retrospective

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME