Love Hurts เจ็บเพราะรัก

image
เช่นเดียวกับที่มักมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่า โลกหมุนด้วยความรัก ความรักก็เป็นเนื้อหายอดนิยมที่หมุนเวียนอยู่ในภาพยนตร์มาทุกยุคทุกสมัย เพราะความรักนั้นสร้างให้เกิดเรื่องเล่ามากมาย และขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ไปได้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่ความสุข หากแต่ยังก่อให้เกิดความทุกข์ระทม ราวกับว่าความบอบช้ำนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความรักอย่างไม่อาจแยกขาดออกจากกัน 

ในเดือนแห่งความรัก หอภาพยนตร์ได้จัดชุดภาพยนตร์ที่ว่าด้วยความเจ็บปวดอันเกิดจากรัก ตั้งแต่งานคลาสสิกอย่าง ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) ที่สะท้อนด้านมืดอันเกิดจากพันธะของความรัก  น้ำเซาะทราย (2529) ที่กล่าวถึงความรักซึ่งขัดแย้งกับขนบของสถาบันครอบครัว สะพานรักสารสิน (2530) โศกนาฏกรรมความรักที่เกิดจากการถูกกีดกัน และ โคตรรักเอ็งเลย (2549) ซึ่งว่าด้วยความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรัก รวมถึงงานแนวโรดมูฟวีของคนที่มีอดีตอันขมขื่นจากความรัก ทั้งของไทย ถ้าเธอยังมีรัก (2524) และหนังญี่ปุ่นเรื่องดัง Drive My Car (2564)


ครอบครัวหนังไทย เสน่ห์-ปรียา-ยอดสร้อย โกมารชุน

Theater of Dreams

ลานดารา ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ วรรณิศา ศรีวิเชียร

Metacinema หนังถ่ายหนัง

สมบัติ เมทะนี ReMASTER

ภาพยนตร์โลก WORLD CINEMA PROGRAMME