โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย


The King of the White Elephant พระเจ้าช้างเผือก

11 มกราคม 2563

17:14

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย

ฉลาดเกมส์โกง Bad Genius

17 มกราคม 2563

17:06

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย

The Theory of Everything ทฤษฎีรักนิรันดร

18 มกราคม 2563

17:12

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย

The Perks of being a Wallflower วัยป่วน หัวใจปึ้ก

18 มกราคม 2563

17:17

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย

ภาพยนตร์สโมสร Come and See

รำลึก ธนกร พงษ์สุวรรณ

รำลึก ดวงชีวัน โกมลเสน

รำลึก สุเทพ วงศ์กำแหง

รำลึก ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

รำลึก ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

สายน้ำกับชีวิต

กลับสู่เก้าศูนย์ Back to the 90s : โลกคู่ขนานของวัยรุ่นต่างยุค

ดูหนังคลาสสิก

โปรแกรมภาพยนตร์โลก