ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย

ฉลาดเกมส์โกง (Bad Genius)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย
ต่ายน้อยโจโจ้ (Jojo Rabbit)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย
ทฤษฎีรักนิรันดร (The Theory of Everything)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย
ทีมเงาอัจฉริยะ (Hidden Figures)

ไม่มีโปรแกรมฉายในวันนี้

18 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมภาพยนตร์มัธยมปลาย