[ทหารไทยไปเกาหลี]

[ทหารไทยไปเกาหลี]

[พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕]

ฟิล์ม ๑๖ มม. / ขาว-ดำ / เสียง 

ความยาว ๗.๔๒ นาที 

ผู้สร้าง สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ

          เป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ ที่สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพ ให้ผลิตขึ้นสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนไทย ในช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามเกาหลี และประเทศไทยส่งกองกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมสงคราม เพื่อแสดงให้เห็นเหตุผลการเข้าร่วมสงครามเกาหลีของประเทศไทย ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ภาพยนตร์ใช้วิธีให้ผู้บัญชาการกองทหารไทย พล.ต ม.จ. พิสิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาในภาพยนตร์ โดยทรงปรากฏองค์เป็นผู้บรรยายเรื่องราวด้วยพระองค์เองท่านได้เล่าถึงสภาพความทุกข์ยากของชาวเกาหลีที่ถูกกองทัพคอมมิวนิสต์รุกราน ต้องพลัดพรากจากที่อยู่ อดอยาก บาดเจ็บ ล้มตาย แล้วแสดงให้เห็นกองทหารไทยที่เดินทางไปร่วมกับกองทัพสหประชาชาติอื่น ๆ ต่อสู้ขับไล่กองทัพคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีศีลธรรม มีความละโมบคิดการร้ายจะยึดครองโลก 

          ในตอนท้าย ภาพยนตร์ได้โฆษณาโน้มน้าวให้ผู้ชมชาวไทยเห็นภัยของลัทธิคอมมิวนิสต์ ให้ช่วยกันสอดส่อง ระวังพวกคอมมิวนิสต์ที่คอยเข้ามาแทรกซึม ยุยง ขออย่าได้หลงเชื่อ และช่วยกันขับไล่ออกไป มีภาพที่จัดฉากแสดง ใช้ดารานักแสดงละครและภาพยนตร์ไทย คือ ทัต เอกทัต แสดงเป็นคอมมิวนิสต์ที่เข้ามายุยง และในบรรดาผู้แสดงเป็นไทยมุงที่ยืนล้อมฟังการยุยงนั้น คนหนึ่งคือ อำนวย กลัสนิมิ หรือ ครูเนรมิต ผู้สร้าง – ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงและบทบาทสำคัญคนหนึ่ง

          ภาพยนตร์นี้ เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเย็นของโลก เป็นเอกสารหรือหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยกับสงครามเกาหลีที่มีค่าในการศึกษาชิ้นหนึ่ง โดยเฉพาะการศึกษาถึงอารมณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสังคมไทยในเวลานั้น เป็นความทรงจำของสังคมไทยในทศวรรษของปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สงครามเกาหลีดำเนินไปเป็นเวลาราว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖) ยุติเมื่อมีการตกลงทำสัญญาสงบศึก แบ่งประเทศเกาหลีเป็นสองประเทศ เหนือและใต้เส้นขนานที่ ๓๘ 

          เนื่องจากฟิล์มภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ ได้รับมอบมา เป็นก๊อปปี้ที่ผ่านการจัดฉายจนอยู่ในสภาพชำรุด และไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะต้นม้วนขาดหายไป จึงไม่ทราบชื่อเรื่องที่แท้จริงแต่เดิม หอภาพยนตร์ได้ตั้งชื่อเองขึ้นใหม่ว่า [ทหารไทยไปเกาหลี]


มรดกภาพยนตร์ของชาติ

ดูทั้งหมด

เวลาในขวดแก้ว

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๗ นาที๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔บริษัทสร้าง วี.เอ็น. โปรดักชั่นผู้อำนวยการสร้าง ประยูร วงษ์ชื่นผู้กำกับ ประยูร วงษ์ชื่น, อมรศรี...

อ่านรายละเอียด

ช่างมัน..ฉันไม่แคร์

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๘ นาที๒๐ กันยายน ๒๕๒๙บริษัทสร้าง พูนทรัพย์ โปรดักชั่นผู้อำนวยการสร้าง วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญผู้กำกับ ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุ...

อ่านรายละเอียด

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๒๘ นาที๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่นผู้อำนวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพรผู้กำกับ คุณาวุฒิ (วิจิตร คุณาวุ...

อ่านรายละเอียด

วัยระเริง

ฟิล์ม ๓๕ มม. / สี / เสียง / ๑๑๙ นาที๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่นผู้อำนวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพรผู้กำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์ (สมบ...

อ่านรายละเอียด