ประกาศผลการประกวด JENESYS 2023

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิ่งที่ฉันต้องการ”เข้าประกวดในโครงการ JENESYS 2023 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในบรรดาเยาวชนแต่ละประเทศในแถบเอเชีย ดังนี้


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 

- ปวริศ มาธรรม (รร.ปิยะมหาราชาลัย) เรื่อง "COW" อิสรภาพของวัว

- กจารินทร์ วรขม (รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์) เรื่อง Go break some eggs

- รภัสสิทธิ์ อิทธิเชษฐ์กำธร (รร.บ้านหมี่วิทยา) เรื่อง YOKOZUNA


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 

- นรินรัตน์ อินทะสะมะกุล (รร.เตรียมอุดมศึกษา) เรื่อง Lucky Number

- กวีวัธน์ แก้วกลม (รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) เรื่อง What do you want?

- จุติณัฐฐา สวัสดิ์ศรี (รร.สตรีวิทยา) เรื่อง 06:00

- ชัญญา จิรภาวสุทธิ์ (รร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เรื่อง I wish my dreams come true

- จารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญ (รร.ราชวินิตบางแก้ว) เรื่อง I just want to READ A BOOK !!

- พัชรพล เจษฎาไพโรจน์ (รร.วัดนวลนรดิศ) เรื่อง Rewind


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9 คน จากภาพยนตร์ 9 เรื่อง จะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เมืองมินามิอาวาจิ จ.เฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2566 และผลงานของตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 เรื่อง จะได้เข้าร่วม Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 ร่วมกับผลงานจากเยาวชนอีก 14 ประเทศ


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด