รางวัลปยุต เงากระจ่าง (Animation Competition)

รางวัลปยุต เงากระจ่าง 1 The Payut Ngaokrachang Award 1 (Animation Competition) (101 min)

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ โรงหนังช้างแดง หอภาพยนตร์ 


Beware A Wolf / 2022 / 2:38 min / ณิชารีย์ โทณวณิก [N]

Guardian / 2022 / 11:26 min / จิตกาญจน์ อาภาพันธ์  [N]

Haikei (拝啓) ไฮเคย์ / 2022 / 10:23 min / กาญจน์ จิตตประมวลบุญ, ธารทิพย์ ถิรจิตโต, ชญานิศวร์ ภัทรศิริกรพัฒน์, เสมาเงิน ภุมรัตนสุภัค, จิวัสสา พระบำรุง

Later / 2022 / 5:43 min / พลอยพัฒน์ ประกายเลิศลักษณ์ [N]

Miss Happy / 2022 / 4:30 min / นฤมล ภคพงศ์พันธุ์  [N]

Opened / 2022 / 6:13 min / ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ [N]

SAN-TI / 2021 / 10:44 min /  พงศักดิ์ เข็มทอง [E]

Stay in Touch / 2021 / 6:13 min / สุวพัชร ดำสนิท, สุวิมล แซ่ลิ้ม, อัญมณี สุทวีทรัพย์ [N]

WatchAdog / 2022 / 4:06 min / ณัฐภัทร สิงห์โตทอง [N]

WRUD (What are you doing?) / 2021 / 3:56 min / สวรส พลสวัสดิ์ [N]

The Dead Card / 2022 / 1:40 min / ณัฐพรรณ  อำนาจสัตย์ซื่อ [N]

Faded Dream / 2022 / 4:12 min / พนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ [N]

The Crusader - White Fury / 2022 / 11:49 min / อัครินทร์ พิบูลย์รัตนชัย 

The Rebirth of Chak Phra in the Riparian Bangkok / 2022 / 4:42 min / ณปภา สูญจันทร์

เจนนี่ (Jennie) / 2021 / 3:15 min / ณัฐฐามาศ เนตรสาลี [N]

เสียงสาน (Seangsan) / 2021 / 12:35 min / สิรภพ สิทธิ์สน [N]


<<สำรองที่นั่ง>>


รายละเอียด 


รางวัลปยุต เงากระจ่าง 1 The Payut Ngaokrachang Award 1 (Animation Competition) 

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.


โรงหนังช้างแดง ชั้น 2
Beware A Wolf

2022 / 2:38 min


Director / Producer / Script / Editor: ณิชารีย์ โทณวณิก Nicharee Thonawanik

Synopsis: เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ต้องเข้าป่า เพื่อตามหาตุ๊กตาสุดที่รักที่ถูกนำไปซ่อน ซึ่งในป่านั้นอาจมีหมาป่าที่ดุร้ายซ่อนอยู่


A kid ventures into a forest to retrieve his lost doll. There might be a brutal woolf hiding in the forest. Guardian

2022 / 11:26 min


Director: จิตกาญจน์ อาภาพันธ์ Jittakran Arpapan

Producer: พรพิชา ตันติอภิรมย์ Pornpicha Tantiapirom

Script:  ทิพปภา สังข์ทอง Thippapa Sungthong

Editor / Sound / Music: วริศ บัวแสงจันทร์ Waris Buasaengchan

Art Director: จิตกาญจน์ อาภาพันธ์, ทิพปภา สังข์ทอง Jittakran Arpapan, Thippapa Sungthong

Synopsis: อันวา ลูกเรือโจรสลัดหางแถวได้ตกหลุมรัก อรุณ สาวงามแห่งเกาะที่คณะโจรสลัดของตนได้ขูดรีดทรัพย์สินมาเป็นเวลานาน แต่แล้ววันหนึ่งอรุณได้ถูกหัวหน้าโจรสลัดผู้ชั่วร้ายจับตัวไป

‘Anwa’ a subordinate pirate fell in love with 'Aroon' the most beautiful woman on the looted island. One day, Aroon was abducted by the evil pirate 'Arka'. 
Haikei (拝啓)

ไฮเคย์

2022 / 10:23 min


Director: กาญจน์ จิตตประมวลบุญ, ธารทิพย์ ถิรจิตโต, ชญานิศวร์ ภัทรศิริกรพัฒน์, เสมาเงิน ภุมรัตนสุภัค, จิวัสสา พระบำรุง Kan Jittapramoulboon, Thantip Thirajitto, Chayanit Phattarasirikoraphat, Semangoen Phumrattanasupak, Jivassa Prabumrung


Producer: พิสุทธิ์ เลาหพิทักษ์วร, ชินธิป ตั้งศิริพัฒน์ Phisut Laohaphitakworn, Chinatip Tangsiripat

Script: กาญจน์ จิตตประมวลบุญ Kan Jittapramoulboon

Cinematographer: ธารทิพย์ ถิรจิตโต, ชญานิศวร์ ภัทรศิริกรพัฒน์ Thantip Thirajitto, Chayanit Phattarasirikoraphat 

Editor: ชญานิศวร์ ภัทรศิริกรพัฒน์, จิวัสสา พระบำรุง Chayanit Phattarasirikoraphat, Jivassa Prabumrung

Art Director: จิวัสสา พระบำรุง Jivassa Prabumrung

Sound: เสมาเงิน ภุมรัตนสุภัค, จิวัสสา พระบำรุง Semangoen Phumrattanasupak, Jivassa Prabumrung

Music: Tofuus Tofuus

Cast: อรชมัย ธีรลักษณ์, รุจิระ ขจีเจริญ Ornchamai Dhiralaksh, Rujira Khajeecharoen

Synopsis: ชายชราชาวญี่ปุ่น เรย์จิ พยายามจะทำนิกุจากะ อาหารวันครบรอบตามสัญญาที่ให้กับภรรยาผู้ล่วงลับแต่ก็ไม่สำเร็จ จนได้เจอข้อความที่ภรรยาทิ้งไว้ให้ในผีเสื้อกระดาษ

Reiji tried to make Nikujaga, a wedding anniversary food, as he’d promised his late wife. Yet he didn’t succeed untill he discovered a message his wife’d left inside butterfly origamis.
Later

2022 / 5:43 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director: พลอยพัฒน์ ประกายเลิศลักษณ์ Ploypat Prakailerdluk


Sound / Music: กร แสงเขียวงาม Korn Saengkiewngam

Synopsis: เด็กผู้หญิงคนหนึ่งผัดวันประกันพรุ่งกับการเช็ดทำความสะอาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สุดท้ายปัญหาเล็ก ๆ นี้อาจจะกลับมาสร้างหายนะให้โดยไม่รู้ตัว


A chronic procrastinator puts off cleaning a small mess in the kitchen. That seemingly harmless mess later caused a series of events that leads to the kitchen burning down.
Miss Happy

2022 / 4:30 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director: นฤมล ภคพงศ์พันธุ์ Naruemon Phakhaphongphan


Sound / Music: ศิริพร วิวัฒนภูติ Siriporn Vivattanaputi

Synopsis: เรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกและคำถามมากมายที่หาคำตอบไม่ได้ นำไปสู่การพยายามทำความเข้าใจและยอมรับตัวเอง


A human is trying to make sense in life and later learns to accept himself. 
Opened

2022 / 6:13 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director: ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ Nathanich Chantharojwong

Sound: ศุภกร วงศ์สำแดง, พีรพัฒน์ กิตติวัชร Supakorn Wongsumdang, Peerapat Kittivachra

Music: ศุภกร วงศ์สำแดง Supakorn Wongsumdang

Synopsis: พ่อและแม่คู่หนึ่งพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกยอมกินผัก หลังจากความพยายามหลายครั้ง พวกเขาทำไม่สำเร็จจึงส่งลูกไปที่โรงเรียนเพื่อดัดนิสัยแทน


Mom and Dad try to convince their little boy to eat vegetables, but to no avail. They end up sending him to a school to fix the habit.
SAN-TI

2021 / 10:44 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director / Sound / Music / Cast: พงศักดิ์ เข็มทอง Pongsak Khemthong


Synopsis: การสำรวจ ทบทวน และตั้งคำถามกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อธรรมชาติภายใต้สภาวะโลกในปัจจุบัน

SAN-TI focuses on exploring, reflecting, and questioning the way humans live their life and how their way of life unknowingly affects the environment and nature outside of their routine life.
Stay in Touch

2021 / 6:13 min


Director / Script: สุวพัชร ดำสนิท, สุวิมล แซ่ลิ้ม, อัญมณี สุทวีทรัพย์ Suwaphat Dumsanit, Suwimon Saelim, Aunyamanee Suthaweesup


Producer: ดร.ภาณุ แสง-ชูโต DR.Panu Saeng-xuto

Cinematographer / Editor / Art Director: สุวพัชร ดำสนิท Suwaphat Dumsanit

Sound / Music:  นรพนธ์ เอี่ยมโพธิ์ภักดี Norapon Aimpopukdee

Synopsis: ตาเฑียร รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยโรคโควิด และทางโรงพยาบาลมีมาตรการไม่อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยม


A covid patient grandpa felt lonely as he was sent to the hospital and no visitor was allowed. 
WatchAdog

2022 / 4:06 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor: ณัฐภัทร สิงห์โตทอง Nattapat 

Music: Jaksanapong Tilapornputt

Synopsis: เซอร์บี้ ลูกสุนัขที่มีอดีตชาติเป็นสุนัขสามหัวผู้เฝ้าประตูแห่งการสื่อสาร หลังจากที่มันถูกฆ่าตายในชาติที่แล้ว ในชาตินี้ก็ถึงเวลาที่มันจะมาเอาคืน!


Deep-seated debts from the past life are about to be settled! It's a story of 'Cerby', a puppy who was a three-headed dog. After being killed in his past life. It's time to avenge it!
WRUD (What are you doing?)

2021 / 3:56 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director: สวรส พลสวัสดิ์ Savaros Polsawat


Synopsis: พัด กลับมาที่บ้านและพบว่าตุ๊กตาของเธอถูกทำลาย

Pad came back home and found that her doll had been destroyed.  
The Dead Card

2022 / 1:40 min

 

Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director / Sound / Music: ณัฐพรรณ  อำนาจสัตย์ซื่อ Nattapan Amnatsatsue


Synopsis: ปีศาจตัวน้อยได้ยื่นข้อเสนอขอเลี้ยงสัตว์ในที่ทำงานกับซาตาน แต่ที่ทำงานไม่อนุญาต ปีศาจตัวน้อยจะหาวิธีที่ทำให้เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?


A little devil made an appeal to keep pet animals at work to satan. However, pets are not allowed in the company. Will the little devil find a way to get him a pet?
Faded Dream

2022 / 4:12 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director: พนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ Panitnan Chockchowwat

Synopsis: ปรายฟ้า พบกับเด็กน้อยนักฝันและเผลอหัวเราะเยาะใส่ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการกระทำของเธอในครั้งนี้ทำให้เกิดเรื่องราวประหลาดบางอย่างขึ้น


Praifa, an office worker meets a little dreamer girl whom she unwittingly humiliates. This causes Praifa to encounter weird situations.
The Crusader - White Fury

2022 / 11:49 min


Director / Producer / Script / Editor / Art Director / Sound / Cast: อัครินทร์ พิบูลย์รัตนชัย Akarin Piboonrattanachai


Music: Youtube (No Copyright)

Synopsis: Crusader คือเหล่าเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยร่างแปลงจากพลังนาโนแมชชีน แต่เมื่อหน่วยงานที่พวกเขาสังกัดไม่มีอีกต่อไป หลายคนจึงพยายามดิ้นรนใช้ชีวิตโดยมีอดีตตามหลอกหลอน


Crusaders, special agents who get their power from nanomachine. All of them work for a special division , DOGMA. But when DOGMA was closed down, they have to come to terms with their trauma. 
The Rebirth of Chak Phra in the Riparian Bangkok

2022 / 4:42 min 


Director / Script / Cinematographer / Editor / Art Director / Sound: ณปภา สูญจันทร์ Napapa Soonjan

Synopsis: ในปี ค.ศ. 2065 การเปลี่ยนแปลงมากมายทำให้สภาพ ‘กรุงเทพ’ ย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ ความหวังใหม่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ตกต่ำที่สุดผ่านทางการเกิดใหม่ของประเพณีชักพระที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพบ้านเมือง ณ ขณะนั้น


Chak Phra in the Riparian Bangkok (2065) is situated amidst rapid urbanisation and modernisation that have worsened the city’s conditions. The rebirth of this festival brings back hope for the Bangkokians. 
เจนนี่

Jennie

2021 / 3:15 min


Director: ณัฐฐามาศ เนตรสาลี Nuttamath Natesalee

Producer: จรรยา เหตะโยธิน Chanya Hetayothin

Script: ณัฐฐามาศ เนตรสาลี, สุทธิดา บัวลอย, นิจวิภา สมอแข็ง, ญาณิศา ศิลปรัศมี, ศิรัส อุราแก้ว Nuttamath Natesalee, Sutthida Bualoi, Nitwipa Samorkhaeng, Yanisa Sillaparusamea, Siras Urakheaw 

Cinematographer: ณัฐฐามาศ เนตรสาลี, ศิรัส อุราแก้ว Nuttamath Natesalee, Siras Urakheaw

Editor: ศิรัส อุราแก้ว Siras Urakheaw

Art Director: นิจวิภา สมอแข็ง

Character Design: นิจวิภา สมอแข็ง และ ญาณิศา ศิลปรัศมี

Animators: ญาณิศา ศิลปรัศมี , สุทธิดา บัวลอย และ นิจวิภา สมอแข็ง


Art Director & Set Designer : Nitwipa Samorkhaeng

Character Design: Nitwipa Samorkhaeng and Yanisa Sillaparusamea

Animators: Yanisa Sillaparusamea, Sutthida Bualoi and Nitwipa Samorkhaeng

Sound: Pager Texture & John

Music: Jennie : Pager Texture & John

Synopsis: เจนนี่ หญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้อย่างโดดเดี่ยว จากผลกรรมที่เธอก่อไว้


Jenny fights against zombies in the whole city to make up for what she did.
เสียงสาน

Seangsan

2021 / 12:35 min


Director / Sound / Music: สิรภพ สิทธิ์สน Siraphop Sitson

Producer / Cinematographer / Editor: อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร Arpapun Plungsirisoontorn 

Script / Art Director: ธีร์ คำหอม Tree Kumhom 

Synopsis: ผลงานสร้างสรรคที่ร้อยเรียงสุนทรียทางดนตรี ประสานเข้ากับงานภาพเคลื่อนไหว ลายเส้นรูปทรง นามธรรม ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาโลดเล่นไปตามท่วงทำนองร่วมสมัยของดนตรีไทยและดนตรีแจ๊ส


“Seangsan” music video is a piece of art that combines the aesthetics of the playful abstract moving images of lines and shapes with the contemporary rhythms of Thai and Jazz music.


----------------------


E = English Subtitles 

N = Non Dialogue


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด

การแสดงโคมเชิดหนังในวันสรรพสาตร

17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64  กิจกรรม

ชมการแสดงโคมเชิดหนัง อุปกรณ์ก่อนภาพยนตร์กาลที่จะกลับมาฉายแสงอีกครั้งในวันสรรพสาตร เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทอง...

อ่านรายละเอียด