รางวัลช้างเผือก (Student Film Competition)

รางวัลช้างเผือก 1 The White Elephant Award 1 (Student Film Competition) (102 min)

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


Born To Be Gone (นิลกาฬ) / 2022 / 20:29 min / ซีตีคอดีเยาะห์ หะวอ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

A Round Trip to Elsewhere / 2022 / 16:17 min / อุสิชา อุดมศักดิ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

โอรังอีซัง (Orang Isan) / 2022 / 15:25 min / ต่วนยัซดาน แซแร (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและออกแบบ สถาบันเทคนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

ฝันใหม่ (A recurring Dream) / 2022 / 30:05 min / อธินันท์ อรรคคำ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เถาวัลย์ (Taowan) / 2022 / 20:27 min / ศรัณย์พล วารีวะนิช (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  [E]


<<สำรองที่นั่ง>>


รางวัลช้างเผือก 2 The White Elephant Award 2 (Student Film Competition)  (99 min) 

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


Overdream / 2022 / 20:50 min / เอกชัย สุคนธมาน (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

ฮีญาบ (Hijab) / 2022 / 19:16 min / วันอัสรีย์ กาซอร์ (แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)  [E]

มันดาลา (Rivulet of Universe (Prologue)) / 2022 / 28:26 min / พสธร วัชรพาณิชย์ (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

Sperm Budding / 2022 / 30:40 min / วีรกร เลิศแสงสุวรรณ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]


<<สำรองที่นั่ง>>


รางวัลช้างเผือก 3 The White Elephant Award 3 (Student Film Competition)  (97:68 min) 

อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


I Love You Very Much / 2022 / 20:05 min / ลลิตา ทวิสกุลรัตน์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  [E]

ลับแล (In Plain Sight) / 2022 / 23:12 min /  จตุพล เขียวแสง (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

พลการ (Willing) / 2022 / 29:42 min / นิติพงษ์ การดี (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]

นิกะฮ - โปรดบอกรักฉันเมื่อเวลานั้นมาถึง (Nikah – My Love, Your Marriage) / 2022 / 25:09 min / นูร์ฟาติน ยะปา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)  [E]


<<สำรองที่นั่ง>>


รางวัลช้างเผือก 4 The White Elephant Award 4 (Student Film Competition)  (91:16 min) 

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


ภูผาม่าน (Phuphaman) / 2022 / 29:55 min / เนติพงษ์ สิงหะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

Gray / 2022 / 20:25 min / สรวิศ สิทธิสาร (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หมาป่า (Wolf) / 2022 / 19:28 min / อับดุลฮาดี เฉมเร๊ะ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) [E]

The Last One / 2022 / 22:08 min / วงศกร ลอยมา (คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)


<<สำรองที่นั่ง>>


รายละเอียด 


รางวัลช้างเผือก 1

The White Elephant Award 1 (Student Film Competition) 

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 




Born To Be Gone (นิลกาฬ)  

2022 / 20:29 min


Director / Script: ซีตีคอดีเยาะห์ หะวอ Sitikhadijah Hawo (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Producer: ชนัญญา สิงห์คำ Chananya Singkam

Cinematographer: อิทธิพงษ์ กลิ่นชาติ Ittipong Klinchart

Editor: นิศารัตน์ มีโชค Nisarat Meechok

Art Director: วรอร จิตภณพงศ์ Woraon Jitphanaphong

Synopsis: เด็กสาวที่ต้องการเปิดโปงความจริงจากการกระทำที่อยุติธรรมของรัฐบาลภายใต้สังคมปิตาธิปไตย

A girl wants to expose the government's unjust practices under the patriarchal society.


----------------------




A Round Trip to Elsewhere [E]

2022 / 16:17 min


Director / Script / Editor: อุสิชา อุดมศักดิ์ Usicha Udomsak (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Producer: พริมา ศิริวสุนธรา, ฟ้าใส เหรียญรักวงศ์ Prima Sirivasuntra, Fasai Rianrukwong

Cinematographer: เจณิกาพร ปิยะรัตน์ Jenikaporn Piyarat

Art Director: ณิชกานต์ เลิศพงศ์วิภูษณะ Nitchakarn Lertpongwipusana

Synopsis: ตะวันและเทียนอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก จนมาวันหนึ่งเธอได้รับของบริจาคเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้า ตะวันดีใจมากที่จะได้เล่นดนตรีเหมือนตัวละครตัวโปรดแต่พี่น้ำเจ้าหน้าที่ กลับกำลังจะทำให้ฝันของเธอพังลง

Tawan and Tien, the two girls who live in an orphan house. Tawan is so excited about the keyboard donated by someone, as she aspires to be like her favourite character. However, her dream is shattered by the orphan house's staff.


----------------------




โอรังอีซัง (Orang Isan) [E]

2022 / 15:25 min


Director / Script / Editor: ต่วนยัซดาน แซแร Tuanyazdan Saerae (คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Producer: ธนภัทร ตรีทัศน์ Thanaphat Trithat

Cinematographer: พงศ์เดช ตรีทัศน์ Phongdet Trithat

Art Director: สิริกิจ เครือวงษ์ Sirikit Kruavong

Sound: พัชรพงศ์ สกุลรุจินันท์ Patcharapong Sakulrujinant

Cast: เหมือนฝัน ชินพันธ์, ซาการียา อาบูชิ, นิรุสมี วาโมง Muanfan Chinnaphan, Zakaria Abushi , Nirusmee Wamong


Synopsis: พยาบาลสาวจากภาคอีสานที่มาใช้ทุนในจังหวัดปัตตานี ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบและต้องพิสูจน์ตัวเองต่อชาวบ้าน

A nurse from Isan was posted in Pattani. Amidst the political unrest in the area, she had to prove herself to the local people.


----------------------




ฝันใหม่ (A recurring Dream)

2022 / 30:05 min


Director / Producer / Script / Editor: อธินันท์ อรรคคำ Athinan Akkam (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Cinematographer: ปราชญ์ เจริญกิจสุพัฒน์ Prach Charoenkitsupat

Art Director: จตุพร อาภรณ์รัตน์ Chatuporn Aphornratana

Sound: สโรชา วิเศษคุณธรรม Sarocha Wisetkunatham

Cast: พรธิดา ภักดีพุดซา, สิริลักษณ์ อุดมฉวี Porntida Pakdeepudsa, Siriluk Udomchavee

Synopsis: แค เด็กมัธยมปลายและการเดินทางไปเจอยายที่ต่างจังหวัด

A story of Kae and her journey to grandma’s home.


----------------------




เถาวัลย์ (Taowan) [E]

2022 / 20:27 min


Director / Script / Editor: ศรัณย์พล วารีวะนิช Sarunpol Wareewanich (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Producer: พงศกร สุตะไล Pongsakorn Sutalai

Cinematographer: พงศกร สุตะไล Pongsakorn Sutalai

Art Director: เอสเตอร์ โอรูเช Ester Oruche

Cast: วันภพ นารทวิชญ์กร Wanphop Nartwitchakorn


Synopsis: ชายคนหนึ่งที่เกรงกลัวต่อราชภัยจนต้องหนีอย่างไร้จุดหมาย อีกทั้งไม่มีผู้ใดกล้าให้ความช่วยเหลือ เขาจึงหนีตายเข้าป่าท่ามกลางความหวาดกลัวจนทำให้เขาแทบเสียสติ

A man fears the threat by a ruling power and flees aimlessly. No one dares to help him, so he runs into the deep forest and almost loses his mind.


----------------------


รางวัลช้างเผือก 2

The White Elephant Award 2 (Student Film Competition)   

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 




Overdream  [E]

2022 / 20:50 min


Director / Editor: เอกชัย สุคนธมาน Ekkachai Sukhontaman (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Producer / Cinematographer: กรกมล เซนักค้า Korngamon Senakka

Script: เอกชัย สุคนธมาน, กรกมล เซนักค้า Ekkachai Sukhontaman, Korngamon Senakka

Art Director: สิดาพร บุญครอง Sidaporn Bunkhrong

Sound: ปรียาธร ชัยภักดี Preyatorn Chaipakdee

Music: เอกภพ นนทภา Ekkapob Nonthapa

Cast: อิงค์ฟ้า พูลทอง, พลกฤต แพร่งสวัสดิ์, กิจนารัตน์ นันทนรุ่งเรือง Ingfa Poolthong, Polakrit Prangsawat, Kitjanarat Nantanarungruang


Synopsis: เบื้องหลังความสำเร็จของวง DXD กลุ่ม Diversity IDOL พวกเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรค  ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสและพื้นที่ในการทำตามความฝันเหมือนกับเพศอื่น

Behind the success of DXD (Diversity IDOL) a band that overcome gender barriers to pursue their dreams. 


----------------------




ฮีญาบ (Hijab) [E]

2022 / 19:16 min


Director / Script / Art Director: วันอัสรีย์ กาซอร์ Wanasree Kasor (แผนกศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) 

Producer: มูฮำหมัดฟาอิส สาเล็ง Muhammadfais Saleng

Cinematographer / Editor: มูฮัมหมัดฮัมดี อีแต Muhammadhamdee E-tae

Sound: อาลีฟ สาเฮาะ Alif Sahoh

Cast: เกษรา จันชะนะพล, กรรณิกา เกตุแก้ว, ดวงสุดา สร้างอำไพ, ซาฮารี อิศฮัค, ซูไฮมี แมแซง, ณภัสสร ศรีภูวนาถ Kesara Chanchanapol, Kannika Ketkaew, Duangsuda Srangamphai, Zahri Ishak, Suhaimi Maesaeng, Napassorn Sripuwanat


Synopsis: เพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หญิงสาวต้องกลับจากมาเลเซียมาหางานฝั่งไทย เธอได้เจองานหนึ่งที่มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงแม่และน้องสาวที่ยังเรียนอยู่ แต่มีเงื่อนไขว่าเธอต้องยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอด

A young woman has to return home from Malaysia after Covid-19 hit the country. She’s struggling to find a job in Thailand to support her family. But to secure a well-paid job, she must be prepared to make a sacrifice.


----------------------




มันดาลา (Rivulet of Universe (Prologue)) [E]

2022 / 28:26 min


Director / Script: พสธร วัชรพาณิชย์ Possathorn Watcharapanit (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

Producer: ชญานิศ โพธิพันธ์ Chayanit Popan

Cinematographer: ภูวนาท เวียงนนท์ Phuwanat Wiangnont

Editor: รชต สระทองเทียน Ratchata Sathongtean

Synopsis: เรื่องราวของจิต แรงงานชายชาวกัมพูชาผลัดถิ่นที่มีผัสสะพิเศษคล้ายว่าเขาสัมผัสถึงการทับซ้อนกันของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของพื้นที่นั้น ๆ ได้ เขาเดินทางเพื่อค้นหาและทำความเข้าใจผัสสะนั้น

Jit, an immigrant worker from Cambodia develops a sixth sense and sees the overlapping of the past, present and future of a particular place.  He embarks on a joinery to explore his special feature. 


----------------------




Sperm Budding  [E]

2022 / 30:40 min 


Director: วีรกร เลิศแสงสุวรรณ Veerakorn Lertsangsuwan (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

Producer: ชวัลลักษณ์ สุขรุ่งเรือง Chawanluk Sukrungruang

Script: บรรณวัชร ริยาพันธ์ Bannawat Riyaphan

Cinematographer: ธรณ์ธันย์ สุวิทยะศิริ Thonthan suvithayasiri

Editor: ธนดล สนนิกร Thanadon Sonnikorn

Art Director: ธนเสฏฐ์ ธนัฐธีรกุล Thanaset Thanattherakul

Sound: ปราโมทย์ เรียงแหลม Pramote Rianglaem

Cast: มาโปรด นุตตะโยธิน, สุรัตน์ อ่อนคำ, พนัชกร ด่านจินดาผล, ปฏิพัทธ์ สุมน, พิไลวรรณ เหล่าพาณิชย์, ธนบัตร บุญสา, ธีรภัทร ประฉามิตร, อังกูร ภัทรมานพ Maprod Nuttayothit, Tong Surat Oonkham,Pnatchagone Danjindapol, Patipat Sumon, Philaiwan Laophanich, Thanabat Bunsa, Theerapat Prachamitr, Anggoon Patharamanop

Synopsis: บาส เด็กวัยรุ่นที่รู้สึกห่างเหินจากครอบครัว เขาเชื่อว่าการซื้อมอเตอร์ไซค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เขารู้สึกดีขึ้นได้

Bas is a teenager who feels distant from his family. He believes that owning a motorcycle will change the way he feels about his life.


----------------------


รางวัลช้างเผือก 3

The White Elephant Award 3 (Student Film Competition)  

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6




I Love You Very Much  [E]

2022 / 20:05 min


Director / Script: ลลิตา ทวิสกุลรัตน์ Lalita Thawisakulrat (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Producer: สุขเกษม เพียรกิจสกุล Sukkasem Phiankitsakun

Cinematographer: ธณวรรณ กันยาพิพัฒน์ Thanawan Kanyapipat

Editor: กันตพัฒน์ รัตนเมธานนท์ Kantapat Ratanameathanon

Art Director: ขวัญข้าว พงษหา, ปวิตรา ทองเทพ Khwankhaw Pongsaha, Pawitra Thongtep

Sound: เพื่อภูมิ อภิวัฒนาวงศ์ Puephum Apiwattanavong

Music: พงศกร สถิรเมธากร, ณัฐพล ดุลวัฒนาพร Phongsakorn Sathiramethakorn, Nittapon Kulwattanaporn

Cast: นพธรรม กาญจนศูนย์, กฤษณะ พันธุ์เพ็ง, ชนิตสิรี สุทธิเกษม, ยุทธพล กล้าสงคราม, อุษา แซ่ลิ้ม Noppatham Kanjanasoon, Grisana Punpeng, Chanitsiree Suithigasame, Yuthapol Klasongkram, U-sa Saelim

Synopsis: ระหว่างที่หญิงสาวกำลังจัดนิทรรศการภาพถ่ายของเธอเพียงลำพัง หลากหลายความรู้สึกได้ถาโถมเข้ามา

As a young woman is preparing for her photo exhibition, she is overwhelmed by a sudden rush of emotion.


----------------------




ลับแล (In Plain Sight) [E]

2022 / 23:12 min


Director / Producer / Script / Editor: จตุพล เขียวแสง Jatupol Kiawsaeng (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Cinematographer: กฤติพงศ์ ฐิติธนากุล Krittipong Thitithanakul 

Art Director: นรมน วานิชกมลนันทน์ Noramon Wanichkamolnant

Sound: ณภัทร์ คงไสยภาคิน Napat Kongsaipakin

Cast: พิชาภรณ์ คุรุบาศรี, ภูรินทร์ บุระคร, ศุภณัฐ สิริรัตตนนท์, ทวิตียา บูรณเกียรติศักดิ์ Pichaporn Kurubasri, Phurin Burakorn, Supanat Sirirattanond, Thawiteeya Buranakiattisak


Synopsis: ในนครกลางเมืองที่หม่นเทา หญิงสาวเดินอยู่ท่ามกลางดงปูนป่าอิฐไม่รู้ทิศหลงทาง กว่าจะพบว่าตนเริ่มเลือนพร่าเหมือนเสียงกระซิบอันเบาบาง ก็ถูกหุบเหวของความไม่เข้าใจกับนวสมัยกลืนกินไปอย่างร้ายกาจ

A girl from a remote area visited the metropolis for the first time, but she isn’t prepared or at least knows what she will experience when she has to leave the nest. 


----------------------




พลการ (Willing) [E]

2022 / 29:42 min


Director / Script: นิติพงษ์ การดี Nitipong Karndee (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

Producer: ศิรดา แก่นสุวรรณ Sirada Kaensuwan

Cinematographer: ธนกูล บุบผาชาติ Thanagoon Bubparchart

Editor: ธนดล สนนิกร, นิติพงษ์ การดี Thanadon Sonnikorn, Nitipong Karndee

Art Director: อมรศิริ ยมะคุปต์ Amonsiri Yamakupt

Sound: ภูมิปรัชญ์ ญาโณทัย Poomprat Yanothai

Music: พงศกร อุดมศักดิ์ Pongsakorn Udomsak

Cast: สิรภพ เดชสุวรรณ, คานธี​ วสุวิชย์กิต, ดวงใจ หิรัญศรี Sirapob Dejsuwan, Gandhi Wasuvitchayagit, Duangjai Hiransri


Synopsis: ความคาดหวังและแรงกดดัน ที่ท็อปรู้สึกมาตลอดจากพ่อแม่ กลับมาชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ในวันที่เขารู้ว่าพ่อและแม่กำลังจะไม่ได้ทำงาน งานที่พวกเขาหวังว่าจะช่วยทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

The expectations and pressure Top always feels from his parents become more obvious when his parents know they are not going to get the job they want, the job that would make their life better.


----------------------



นิกะฮ - โปรดบอกรักฉันเมื่อเวลานั้นมาถึง (Nikah – My Love, Your Marriage) [E]

2022 / 25:09 min


Director / Script: นูร์ฟาติน ยะปา Nurfatin Yapa (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

Producer: มูฮัมหมัดอิกรอม เจ๊ะอารงค์ Muhammad-ikrom Che-arong

Cinematographer: อับดุลมุมีน มะสาและ Abdulmumeen Masalaeh 

Editor: อับดุลมุมีน มะสาและ Abdulmumeen Masalaeh

Art Director: นิรุสมี วาโมง Nirusmee Wamong

Sound: นิสรีน กือซา Nisreen Kuesa

Cast: นิฮาซรู บินมามะ, ฮามานี ยูโซะ, อูมัร อิสมะแอ Nihasru Binmama, Hamanee Yusoh, Umart Ismaail

Synopsis: ดิลดา เป็นติ่งเกาหลีที่อยากมีสามีเป็นโอปป้า แต่แล้วโชคชะตาทำให้เธอได้แต่งงานกับ นาวิน ครูหนุ่มมูอันลัฟจากเมืองกรุง นาวินจะเป็นโอปป้าอย่างที่ดิลดาวาดฝันได้ไหม

Dilda, a die-hard K-Pop fan, lives with her father. She is getting married to a young teacher – and a Muslin convert – from Bangkok. Will Dilda’s husband-to-be live up to her fantasy of a dream man?


----------------------


รางวัลช้างเผือก 4

The White Elephant Award 4 (Student Film Competition)  

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6



ภูผาม่าน (Phuphaman)

2022 / 29:55 min


Director / Script / Editor: เนติพงษ์ สิงหะ Netipong Singha (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

Producer: ธนาพร พ่วงทัด Thanaporn Puangthad

Cinematographer: สรวิชญ์ อัศวศิลปกุล Sorravich Assawasilapakul

Art Director: สิริกิจ เครือวงษ์ Sirikit Kruavong

Sound: พัชรพงศ์ สกุลรุจินันท์ Patcharapong Sakulrujinan

Music: ธีรวัฒน์ วิสุมา Theerawat Wisuma

Cast: อนุกูล หมอกชัย Anugoon Mhogchai

Synopsis: น้องชายคนเล็กที่ไม่ได้กลับบ้านเกิดที่ขอนแก่นมานาน ได้กลับคืนสู่รากเหง้าตนเองในวันที่แม่ของตนเสียชีวิต ซึ่งเขาต้องเผชิญความขัดแย้งกับพี่ชาย

The youngest brother returned to his hometown for the first time in the past years to attend his mother's funeral. The reunion with his root includes the clash with his older brother.


----------------------




Gray 

2022 / 20:25 min


Director / Script: สรวิศ สิทธิสาร Sorawit Sitthisan (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Producer: พิชญา ฉัตรศรีทองกุล Pitchaya Chatsritongkul

Cinematographer / Editor: รุจาภา พรหมวิเศษ Rujapa Promvisat

Art Director: ณัฐวุฒิ ม่วงศรี Nuttawut Moungsri

Sound: กันต์ธีร์ ธีรวโรภาส Kantee Teerawaropas

Music: สรวิศ สิทธิสาร, พิชญา ฉัตรศรีทองกุล, รุจาภา พรหมวิเศษ Sorawit Sitthisan, Pitchaya Chatsritongkul, Rujapa Promvisat

Cast: ภราดร พรฆัง, ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์, นวิน พรกุลวัฒน์, ชนิสรา ชินวงศากุล Paradon Ponnkhang, Natid Kaveekornwong, Nawin Pornkulwat, Chanissara Chinwongsa

Synopsis: ต่อและคุณได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง ต่อมาพร้อมกับความทรงจำในการแอบชอบคุณอันแสนหอมหวาน แต่คุณมาพร้อมกับความทรงจำอันเลวร้ายที่ถูกต่อตามจีบ

Tor was your high school secret admirer. For him it was such a sweet memory while for you it was the otherwise.


----------------------




หมาป่า (Wolf) [E]

2022 / 19:28 min


Director/ Script: อับดุลฮาดี เฉมเร๊ะ Abdulhady Chemreh (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

Producer: ต่วนยัซดาน แซแร Tuanyazdan Saerae 

Cinematographer: ต่วนยัซดาน แซแร, อิฟฟาน ยูโซะ, ปณิตา หมาดอาด Tuanyazdan Saerae, Iffan Yusoh, Panita Mad-ad

Editor: อิฟฟาน ยูโซะ Iffan Yusoh

Art Director: มูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง, กัสมา ยะสารี Muhammadamin Lideng, Kasma Yasaree

Sound: ฮาซัน บือแน Hasan Buenae

Cast: ซารีฟ ตาเหร์, เจะรอสนะ เบญสะอุดี, อนุเดช มะยูนุ Sareef Tahay, Cherosanah Bensaudi, Anudet Mayunu

Synopsis: ในวันที่เด็กคนหนึ่งแอบได้ยินสิ่งที่น่าหวาดกลัวออกจากปากของพ่อ โลกทั้งใบของเขาก็ได้แปรเปลี่ยนไปตลอดกาล

A boy hears his father say the most frightening thing and it changes his world forever. 


----------------------




The Last One 

2022 / 22:08 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director / Sound / Music: วงศกร ลอยมา Wongsakorn Loyma (คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Cast: แดง บุบผา, วิชชากร ลอยมา, วริทธิ์ เกตุสม, วาสนา แก้วรอด Dang Bubpha, Witchakorn Loyma, Warit Katesom, Wassana Kaewrod 

Synopsis: ว่าด้วยเรื่องหญิงชราคนหนึ่ง (ดารากร) ที่ได้ยินประกาศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันครบรอบ 42 ปี ยานโวเยเจอร์ 1 เธอจึงใช้เวลาครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และแสดงสิ่งที่เธอคิดออกมาผ่านคนใกล้ตัว

An old lady learns about a speech contest on the occasion of the 42th anniversary of The Voyager, a space ship. She ponders about this and reflects it on people in her circle. 


----------------------


E = English Subtitles 

N = Non Dialogue



ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด