รางวัลช้างเผือกพิเศษ (Youth Film Competition)

รางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 The Special White Elephant Award 1  (ํYouth Film Competition)  (112 min)

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


เดอะ โรตี (The Roti) / 2022 / 21:19 min / นะดา อัลอิดรีสี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) [E]

เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม / 2022 / 4:35 min / จักรภัทร รุ่งแสง (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2)

I Decided to Love as Myself (ฉันตัดสินใจเลือกให้ตัวเอง) / 2022 / 6:18 min / ศตนันท์ โคตรนันท์ (โรงเรียนสตรีสิริเกศ) [E]

Father Handbook / 2022 / 14:05 min พิชญุตม์ ศรีทองรุ่ง (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

The Narrator's Room / 2022 / 4:25 min / วสุ ยุกตจรงค์ (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)

SAAN ศาลสัมพันธ์ / 2022 / 21:40 min / ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์, ก่อลาภ เนตรนางรอง (โรงเรียนบุญวัฒนา)

Nostalgia / 2022 / 12:56 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) [E]

Here, With You and What's Left / 2022 / 27:29 min /  ธารธรรม ฉันทอุไร (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)


<<สำรองที่นั่ง>>


รางวัลช้างเผือกพิเศษ 2 The Special White Elephant Award 2 (ํYouth Film Competition)  (111:05 min)

อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ 


You Me and This Wall Between Us / 2022 / 15:15 min / ธีรวัฒน์ ช่อโพธิ์ทอง (โรงเรียนประภามนตรี 2)

รักในมหานคร (Bangkok Romance) / 2022 / 13:35 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)) [E]

ดอกไม้ไฟ (Firework) / 2021 / 5 min /  กรภัทร์ จีระดิษฐ์  (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

ความถี่ที่ห้าสิบสอง (Frequency of 52) / 2021 / 9:11 min / ธีรนาฏ สุทธิโส Theeranart Sutthiso (โรงเรียนภูเขียว) [E]

PLASUI PLASUI - Parallel Lines / 2022 / 8:05 min / วรัญญา มามั่งคั่ง [E] (โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา))

พิพิธภัณฑ์หิ่งห้อย. (The dream about being a serial killer.) / 2022 / 6:35 min / มรรค ก่อเกียรติมานะ Mak Kokietmana (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

เสียงไร้สัญชาติ (Stateless People 's Voice) / 2022 / 18 min / อัมพล วงค์ปันนา (โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์)

Keep it in Memory (card) / 2022 / 6:45 min / ธีรติ มินทร์ปภาภัทร (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม) [E]

เราอยู่ในโลก ที่ สุดแสนสวยงาม (VVii live in a beautiful world) / 2022 / 29:59 min / วรัตต์ บุรีภักดี (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2)


<<สำรองที่นั่ง>>รายละเอียด รางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 1 (YOUTH FILM COMPETITION) 

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6
เดอะ โรตี (The Roti) [E]

2022 / 21:19 min


Director: นะดา อัลอิดรีสี Nada Al-idrizie (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

Producer / Script: พัชรมัย สถิตเรืองศักดิ์ Patcharamai Satitruangsak

Cinematographer: ภณษร ขนานขาว Panasorn Kanankaw

Editor: ธนิษฐา ขานโบ Thanittha Kharnbo

Sound: ชณาภรณ์ เกิดมีทรัพย์ Chanaporn Kiedmeesub

Cast: มัตสยา เลาะแม, ณภควา จันทร์คง, กฤตพร แดงเสนาะ, ภัทรพร รัตนสำเนียง, จัยดาอ์ หมันหย่อง, ชัชฐ์ อัลอิสฮักก์ Matsaya Laumae, Naphakkhawa Chankong, Kritaporn Dangsanoh, Pattharaporn Rattanasamniang, Jaida Manyong, Chat Al-ishak

Synopsis: เด็กสาวมัธยมปลาย นะดา ชวนเพื่อนรัก แก้ม ร่วมทำคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับอาหารเพื่อส่งประกวด โครงการนี้ทำให้เธอได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆ แต่มิตรภาพได้ถูกทดสอบเมื่อแผนส่งประกวดคลิปวิดีโอไม่เป็นอย่างที่หวัง

----------------------
เมืองไทยเป็นเมืองยิ้ม

2022 / 4:35 min


Director / Producer / Script / Cinematographer / Art Director: จักรภัทร รุ่งแสง Jakkaphat Rungsang (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2)

Editor / Sound: เอกลักษณ์ ผ่าทอง Aekkalak Pathong

Music: ยิ้ม โดย ศรีสุดา รัชตะวรรณ The Second Waltz by Dmitri Shostakovich

Cast: บัวชมพู เคนชมพู, ภรีพร สุขสวัสดิ์, ปวันรัตน์ นวลทอง, สิรภพ ทองอยู่, กันตภณ ฤกษ์จำรัส, พันธวัช ชัยธวัชวิบูลย์, กษิดิศ มีนิล, เสาวลักษณ์ เถื่อนอุดร, เอกลักษณ์ ผ่าทอง, รัตนากร ภูหนองโอง,รัฐธรรมนูญ ธนคุ้มชีพ, ณัฐวัฒน์ เอี่ยมสืบนุ่ม, ณัชธร ดานุสวัสดิ์, รักษณีย์ สุขสวัสดิ์, รักษิณา พรมไตร, ณัฐวิภา ชุมตรี, วรวรรณ แก้วพวง, จันทมาศ มูลเปา

Synopsis: พบกับเบื้องหลังรอยยิ้มอันปลอมเปลือกของนักเรียนไทยที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้


----------------------
I Decided to Love as Myself  (ฉันตัดสินใจเลือกให้ตัวเอง) [E]


2022 / 6:18 min


Director / Producer / Script: ศตนันท์ โคตรนันท์ Satanun Khottanun (โรงเรียนสตรีสิริเกศ)

Cinematographer / Editor / Art Director / Music: ศตนันท์ โคตรนันท์, ธนกฤต สติมั่น  Satanun Khottanun , Thanakrit Satimun

Sound: ฉันทพิชญา ศรีศักดิ์ Chanthaphichaya Srisak

Cast: ศุภัชญา ทองพระพักตร์ Supatchaya Thongpraphak

Synopsis: เด็กสาวที่ถูกส่งไปเรียนต่างจังหวัด และเธอได้พบหนังสือเล่มที่พี่สาวทิ้งไว้จึงลองอ่านและทำตามสิ่งที่พี่สาวเขียน


----------------------
Father Handbook

2022 / 14:05 min


Director / Script / Editor / Sound / Music / Cast:  พิชญุตม์ ศรีทองรุ่ง Pitchayut Srithongrooung (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

Producer: ทัชชณัฎฐ์ โถแก้วนพรัตน์ Thutchanut Thokaewnopparat

Cinematographer: ณัทเชษฐ์ โมรา Nattachet Mora

Art Director: พิชญา อรุณรัตน์ Pitchaya Arunrat

Synopsis: วิสัยทัศน์ของพ่อคนหนึ่ง เกี่ยวกับลูกที่ดี เล่าถึงประสบการณ์การเลี้ยงลูก แนวคิด และวิธีการ

----------------------The Narrator's Room 

2022 / 4:25 min

Director / Script / Cinematographer / Editor / Sound: วสุ ยุกตจรงค์ Vasu Yooktajarong (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)

Cast: ภาณรินทร์ นิธิเมธาพร, กิตติภูมิ วงศ์ษา, กนก สุริยจันทร์ Panarin Nithimetaporn, Kittiphum Wongsa, Kanok Suriyachan

Synopsis: บัว โอ และปื๊ด ก็ได้เดินทางมาถึงห้องพักที่พวกเขาจองเอาไว้ แต่อยู่ ๆ พวกเขาก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงประหลาดคอยบรรยายการกระทำของพวกเขาอยู่


----------------------
SAAN ศาลสัมพันธ์

2022 / 21:40 min


Director / Producer / Script / Editor:  ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์, ก่อลาภ เนตรนางรอง Teeraphod Maroengsith , Kholap Netnangrong (โรงเรียนบุญวัฒนา)

Cinematographer: ธนภูรี แสนใหม่ Tanapuree Sanmai

Synopsis: เมื่อนักเรียนชายสองคน ไปลบหลู่ศาลเจ้าที่ที่มีตำนานเฮี้ยนในโรงเรียน ซึ่งนั่นได้นำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตและมิตรภาพของพวกเขา


----------------------


Nostalgia [E]

2022 / 12:56 min 


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director / Sound: วีรภัทร สากลวารี Weerapat Sakolvaree (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

Cast: ธนบดี แสงไกรรุ่งโรจน์ ,จีน โพธิรัชต์, ดรัลพร ลิขิตคีรีรัตน์ Tanabodee Seangkrairungroj, Jeen Pothirach, Darunborn Likitkererat

Synopsis: เด็กหนุ่มตื่นขึ้นมาพร้อมกับของเล่นในมือ และพบว่าของเล่นชิ้นนั้นเป็นตัวกลางที่จะนำไปสู่ความทรงจำส่วนรวมของเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกหลงลืม

----------------------
Here, With You and What's Left

2022 / 27:29 min 


Director / Art Director / Music: ธารธรรม ฉันทอุไร Tarntham Chanthaurai (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

Producer: เทค ทู โปรดักชั่น Take Two Production

Script: ธารธรรม ฉันทอุไร, กนกพล ลีลาบูรณพงศ์ Tarntham Chanthaurai, Kanokpon Leelaaburanapong

Cinematographer / Editor / Sound: กนกพล ลีลาบูรณพงศ์ Kanokpon Leelaaburanapong

Cast: ชนะกุล บุญมงคลกุล, พรรณกร พิริยะสกุล, ณัฏฐพล กสิบุตรทวีวัฒน์, ธัญกร ศิระวุฒิ Chanakul Boonmongkonkul, Pannakorn Piriyasakul, Natthabhol Kasebuthtaweewat,Tanyakorn Sirawut

Synopsis: หลังฝันจากไป เน ตะวัน และยู กลับมาเจอกันอีกครั้ง ณ สถานที่ที่คุ้นเคย วันที่คุ้นเคย และคนที่คุ้นเคย ในช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างบทสนทนาจากอดีตอันพร่ามัวและปัจจุบันอันสับสน เนค้นพบบางอย่างที่ฝันทิ้งเอาไว้


----------------------


รางวัลช้างเผือกพิเศษ 2 THE SPECIAL WHITE ELEPHANT AWARD 2 (YOUTH FILM COMPETITION) 

เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา
You Me and This Wall Between Us

2022 / 15:15 min


Director / Script / Editor / Sound: ธีรวัฒน์ ช่อโพธิ์ทอง Teerawat Chopothong (โรงเรียนประภามนตรี 2)

Producer: กานต์พิชชา พงศ์กุลพัฒน์ Karnpichcha pongkullapat

Cinematographer: ธิติปิติ รุ่งเรือง Titipiti Roungreuang

Cast: พรไพลิน รัตตะพรม, กัญญาณัฐ แก้วไสย์, รักฟ้า ศิริบุญญะสุข, บุญฐิสา ชุ่มสุนทร, มินตรา พูลทรัพย์, มนัสภูมิ เทพบรรทม, ณัฐพล ธารอุดมลาภ, คชชา เชี่ยวไวยพาท, ณัฐราภรณ์ มะลิลา, จิรัฐติกาล อร่ามเสรีวงศ์, ณัฎฐากร กลิ่นละออ Phonphailin Rattaphorm, Kanyanut Kaewsai, Rakfah Siriboonyasuk, Bunthisa Chumsoontorn, Mintra Poonsap, Manatsapoom Thepbunthom, Nattapol Thanudomlarp, Kotcha Chewvaiyapat, Nataraporn Malila, Jiruttikarn, Aramsareevong, Nutthakorn Klinlaor

Synopsis: บนผนังห้องน้ำโรงเรียน มีคำมากมายถูกขีดเขียนอยู่ วันหนึ่ง ไพลิน เด็กเรียนประจำห้อง ลองเขียนประโยคหนึ่งบนนั้นดูบ้าง

The school toilet wall is cover with scribbles. One day a nerdy girl Pailin wants to give it a go and writes one sentence onto it.


----------------------
รักในมหานคร (Bangkok Romance) [E]

2022 / 13:35 min 


Director / Producer / Script / Cinematographer / Editor / Art Director:  วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

Sound: วีรภัทร สากลวารี, จีน โพธิรัชต์ Weerapat Sakolvaree, Jeen Pothirach

Music: Solitude is Bliss

Cast: ทฤษฎี ทองแสง, พรชัย บินกำซัน, มาเรียม สากลวารี, โสระบดี ช้างศิริ, สุฐิชา กาญจนะ, ธนพล สากลวารี, ชาญชวิน หมัดนุรักษ์ Tissadee Thongsang, Pornchai Binkumson, Mariam Sakolvaree, Sorabodee Changsiri, Suthicha Kanjana, Tanapol Sakolvaree, Chanchawin Madnurak

Synopsis: ท่ามกลางความโกลาหลของมหานครในยามโรคระบาด ผู้คนหลากชนชั้นต่างดิ้นรนเพื่อชีวิตของตนเอง ตามสัญชาตญาณที่อยู่ภายในก้นบึ้งของจิตใจ

Following 3 short stories of a day in Bangkok when the pandemic is spreading throughout the country.


----------------------
ดอกไม้ไฟ

Firework 

2021 / 5 min


Director / Script / Cinematographer / Editor: กรภัทร์ จีระดิษฐ์ Koraphat Cheeradit (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

Producer: พัณณพรรษ จีระดิษฐ์ Phannaphat Cheeradit

Synopsis: บทสนทนาระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว ที่ปัจจุบันเธอหันมาทำอาชีพ sex worker การจบลงของความสัมพันธ์ในอดีตยังคงค้างคาในใจชายหนุ่มมาอย่างยาวนาน

A conversation between a man and a woman who now works as a sex-worker. The man is still plagued by the failed relationship. 


----------------------
ความถี่ที่ห้าสิบสอง (Frequency of 52) [E]

2021 / 9:11 min


Director / Producer / Script / Editor / Art Director / Sound: ธีรนาฏ สุทธิโส Theeranart Sutthiso (โรงเรียนภูเขียว)

Cinematographer: ศกุนิชญ์ น้อยชุมแพ Sakunich Noichumphae

Cast: สุขานันท์ ตันติเวชยานนท์ Suchanan Tantiwetchayanon

Synopsis: เด็กสาวถูกครูในโรงเรียนลวนลาม เธอปิดเรื่องนี้ไว้เพราะกลัวโดนไล่ออก แต่วันหนึ่งเธอพบว่าตัวเธอกำลังตั้งท้องจึงตัดสินใจบอกครูที่ไว้ใจ เพราะหวังว่าจะมีคนได้ยินเสียงเธอเช่นเดียวกันกับวาฬตัวหนึ่งกลางทะเล

A girl got sexually harassed by her teacher but told no one lest she would be fired from school. Having learned about her pregnancy she decided to confide to a teacher she trusted, hoping her voice will be heard like that of a whale in the middle of the ocean. 


----------------------
PLASUI PLASUI - Parallel Lines [E]

2022 / 8:05 min


Director / Producer / Editor: วรัญญา มามั่งคั่ง Waranya Mamungkhung (โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา))

Script: วิวรรธณี พรรอด, เบญจรัตน์ คิม, วรัญญา มามั่งคั่ง Wiwantanee Pronrod, Bencharat Kim, Waranya Mamungkhung

Cinematographer: ธนกฤต พิมภักดิ์ Pongsapak Pimpak

Art Director: วิวรรธณี พรรอด, วรัญญา มามั่งคั่ง  Wiwantanee Pronrod, Waranya Mamungkhung

Music: PLASUI PLASUI - Parallel Lines

Cast: ภูษณิศา พรรุจิอนันต์, พลอยนภัส อสุนีย์ Phusanisa Ponrujiana, Ploynapas Asunee

Synopsis: เด็กสาวสองคนที่ได้พานพบการสูญเสียและการเริ่มต้นใหม่

Two girls experience loss and a new beginning. 


----------------------
พิพิธภัณฑ์หิ่งห้อย. (The dream about being a serial killer.) 

2022 / 6:35 min


Director / Producer / Script / Editor / Cast: มรรค ก่อเกียรติมานะ Mak Kokietmana (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

Cinematographer / Art Director: ชลัชวรรณ รตางศุ Chalutwan Ratangsu

Sound: ภูมิผลิน เดชวิกัย Poomplin Dejwikai

Synopsis: เรื่องราวของเด็กชายที่บอกเล่าความฝันของเขาในคืนวันสุดท้าย

The story about the boy telling his last night's dream story.


----------------------
เสียงไร้สัญชาติ (Stateless People 's Voice)

2022 / 18 min


Director / Script / Editor: อัมพล วงค์ปันนา Amphon Wongpanna (โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์)

Producer: คนมีไฟ Kon Mee Fai

Cinematographer: อาทิตย์ วันดี Arthit Wandee

Art Director: แสงโม๋ สร้อยแสง Sangmoo Soysang

Sound: ปฐวี นามแสง Patawee Namsaeng

Music: เอกสิทธิ์ อินต๊ะวงค์ Aekkasit Intawong

Cast: ศิริรัตน์ ปานเอี่ยม Sirirat Panaiem

Synopsis: ซันนา อยากเข้าแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศแต่กลับพบว่าไม่สามารถลงแข่งได้เนื่องจากเธอไม่มีบัตรไทย ทำให้เธอต้องดิ้นรนและในท้ายที่สุดพ่อของเธอที่ไม่อยากให้เธอแข่งขันก็กลับเป็นคนช่วยให้เธอได้บัตรไทย

Sunna wants to enter the national singing contest but without a Thai ID she cannot. 


----------------------
Keep it in Memory (card) [E]

2022 / 6:45 min


Director / Producer / Cinematographer / Editor: ธีรติ มินทร์ปภาภัทร Teerati Minpapapat (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม)

Script: ปานวาด อยู่ทิม Panwat Yuthim

Sound: ภาณุพงศ์ สายศร Panupong Saisorn

Cast: วรรัก ธรรมสุรัติ, อัญมณี มณีทอง Worrarak Thamsurat, Anyamanee Maneethong

Synopsis: บทสนทนาเรื่องสไตล์การถ่ายรูปที่แตกต่างกันของนักเรียน 2 คน และความหมายของการถ่ายรูปที่ลึกซึ้งมากกว่าการลั่นชัตเตอร์

A conversation about the two student's different photography styles and the deeper meaning of photography. 


----------------------
เราอยู่ในโลก ที่ สุดแสนสวยงาม (VVii live in a beautiful world)

2022 / 29:59 min


Director / Script / Editor / Sound: วรัตต์ บุรีภักดี Warat Bureephakdee (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2)

Cinematographer: วรัตต์ บุรีภักดี, สิปปภาส ลีศิริ, พิชชานันท์ ศรีสวัสดิ์ Warat Bureephakdee, Sipprapas Leesiri,

Pichanun Srisawad

Art Director: วรัตต์ บุรีภักดี, พิชชานันท์ ศรีสวัสดิ์ Warat Bureephakdee, Pichanun Srisawa

Cast: นงนภัส วุฒิกนกกาญจน์, นัทธมน วุฒิกนกกาญจน์, กฤษณะ เชาวนะ, พงศภัค เลิศศักดิ์พณิชย์, ปวรปรัชญ์ เอกสกุลชัย,

พสธร ทองจันทร์, อันนา หล้าบ้านโพน, ณภัทร พันธ์วิชัย, ธนภัทร ทองพริก, อรรถเศรษฐ์ นิธีกุลวัฒน์

Synopsis: วันธรรมดา ในชีวิตธรรมดาของนักเรียนในโลกที่สุดแสนสวยงาม

An one fine day in a beautiful world of a student. 


----------------------


E = English Subtitles 

N = Non Dialogueข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด