งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 12

<<มีผู้สำรองที่นั่งเต็มแล้ว>>


หอภาพยนตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการศึกษาด้านภาพยนตร์  ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 12 โดยในปีนี้การนำเสนอได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย, ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล, การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์ไทย, และอัตลักษณ์ในภาพยนตร์

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 17.00  น.  ณ โรงหนังช้างแดง  ชั้น 2  อาคารสรรพสาตรศุภกิจ  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายการเข้าร่วม สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จำนวนจำกัด) ได้ที่


<<ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สำรองที่นั่งเต็มแล้ว>>


กำหนดการประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 12


9.00 น. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย (09.30 น. - 11.00 น.)

- การสำรวจปัญหาและแนวทางพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดย ณัฐนันท์ เทียมเมฆ

- เปี๊ยก โปสเตอร์: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กับยุคสมัยของเพลงไทย (สากล) สมัยนิยม โดย วิริยะ สว่างโชติ

- การบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ทางเลือกในประเทศไทย โดย จิรวัชร์ วัชรเศวตโสภณ


ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล (11.10 น. - 12.40 น.)

- ศาสตร์หนังกลางแปลงไทย ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ

- คลิปสปอยล์หนังในฐานะสารนอก ตัวบทและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย โดย ไพรัตน์ โคสะพละกิจ

- ลักษณะ อารมณ์ขัน และการเกิดขึ้นของมีมจากภาพยนตร์ไทยในสื่อสังคมออนไลน์ โดย กฤษณ์ ทองรอด


การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์ไทย (13.30 น. - 15.00 น.)

- การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ไทยซ่อนสัญญะทางการเมืองในประเทศไทย โดย พงศรัณย์ จิตต์สวาสดิ์

- ในเรือนร่างแห่งรถไฟ: ภววิทยาวัตถุใน ‘หมอนรถไฟ’ (Railway Sleepers) โดย ธีรพงศ์ เสรีสำราญ

- จากเรื่องสั้น “At the Café Lovely” และ “Draft Day” สู่ภาพยนตร์ How to Win at Checkers (Every Time) โดย อิสราภรณ์ พิศสะอาด


อัตลักษณ์ในภาพยนตร์ (15.10 น. - 16.40 น.)

- การต่อรองอัตลักษณ์มุสลิมในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ของยาสมิน อะห์หมัด โดย โรสนี แกสมาน

- ศาสนาพื้นบ้านและโลกทัศน์เหนือธรรมชาติในภาพยนตร์เรื่องร่างทรง โดย ภัทรธรณ์ แสนพินิจ

- ชนชั้นกลางในภาพยนตร์ของนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ โดย ชนินทร เพ็ญสูตร

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด