สำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570"

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" ที่จะนำไปประกอบการออกแบบ แนวคิดและการจัดทำเป้าหมาย  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการของหอภาพยนตร์ในอนาคต ตามแผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ฯ ฉบับที่ 4 สำหรับปี 2566 – 2570


เพื่อให้ได้ข้อมูล เสียงสะท้อน และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ฯ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการนี้ หอภาพยนตร์ จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" 👉 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 


กรอกข้อมูลความคิดเห็นและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://forms.gle/SbiJfFbPG2R5r5mQ9

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องขยายเวล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด