เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 25

เทศกาลภาพยนตร์สั้น (Thai Short Film and Video Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย  โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นโปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทยหลากหลายสาขา และโปรแกรมพิเศษมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ


โปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทย (ความยาวไม่เกิน 30 นาที)

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (SHORT FILM COMPETITION)  - ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลช้างเผือก (STUDENT FILM COMPETITION) - ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับนิสิตนักศึกษา

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (YOUTH FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับนักเรียน 

รางวัลดุ๊ก (DOCUMENTARY FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี (ความยาวเกิน 30 นาทีได้)

รางวัลปยุต เงากระจ่าง  (ANIMATION FILM COMPETITION) – ประกวดภาพยนตร์สั้นแอนิเมชั่น

รางวัลดิจิทัล ฟอรัม  (DIGITAL FORUM) – ประกวดภาพยนตร์สั้นประเภทเล่าเรื่องหรือทดลอง ที่มีความยาวเกิน 30 นาที


โปรแกรมพิเศษ 

Best Selection of Clermont-Ferrand รวมหนังสั้นที่โดดเด่นจากเทศกาล Clermont-Ferrand  แห่งฝรั่งเศส เทศกาลภาพยนตร์สั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

  - Youth Audience Programme หนังสั้นสนุกสนานและน่ารักจากทั่วโลก คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป

  - International Competition Programme โปรแกรมรวมผลงานหนังสั้นนานาชาติที่เข้าประกวดและได้รางวัลสำคัญจากเทศกาล Clermont-Ferrand  ปี 2021.

  - Lab Competition Programme โปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นที่ทดลองทางเทคนิคหรือมีรูปแบบพิเศษแตกต่างจากหนังเล่าเรื่องทั่วไป ซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี และนี่คือผลงานที่น่าสนใจของการประกวดในปีพิเศษนี้ 

S-Express 2021  หนังสั้นคัดสรรจาก 6 โปรแกรมเมอร์ ของ 6 ประเทศอาเซียน

AMIA Archival Screening Night Roadshow Edition 2  ฟุตเทจภาพประวัติศาสตร์จากหอภาพยนตร์และนักอนุรักษ์ภาพยนตร์ทั่วโลก 

Hommage à Chris Marker  โปรแกรมผลงานของ คริส มาร์กเกอร์ ผู้บุกเบิกหนังแนว essay film เนื่องในวาระ 100 ปีชาตกาล 

Short Film Night: Goethe Experimental Film Workshop รวมผลงานจากการเวิร์กช็อปหนังทดลอง 2 ครั้งสำคัญในยุค 90 โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

Master Class ชั้นครู 15 -  ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์  กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคนทำหนังทดลองร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย  พร้อมจัดฉายผลงานภาพยนตร์สั้น 4 เรื่อง SCREENING PROGRAMME

18-26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

[E] = English Subtitles or Language

[N] = No Dialogue
เสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 SAT 18 DEC 2021

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FlOOR


12.00 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ YOUTH FILM COMPETITION (130 MIN)

Imunidade / 2020 / 5:19 min / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

2517 / 2021 / 27:31 min / สุริเยชินท์ สุริยะโชติกุล (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)

Shoot from Home / 2021 / 29:11 min / ธีรติ มินทร์ปภาภัทร (โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม)

KSI-702 รหัสลับโคตรพยัคฆ์ / 2020 / 8:51 min / ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์, ชาญณรงค์ วังราช (โรงเรียนบุญวัฒนา)

24 / 2021 / 8:18 min / วีรภัทร สากลวารี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

Today I Walked Across the Overpass at Night / 2020 / 2:48 min / ศรัณย์ภัทร กองสุข (โรงเรียนศรีราชา)

นิเวศ (Silence of the Truth) / 2021 / 17:46 min / ณภัทร อุนนะนันทน์, ธนพงศ์ เทพรักษ์ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

Krai - Thong 2020 / 2020 / 21:16 min / กรภัทร์ จีระดิษฐ์ (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

rt,Call / 2021 / 10:48 min / แพรศรีทอง ดีเกษม (โรงเรียนจ่านกร้อง)

<<สำรองที่นั่ง>>


14.30 - รางวัลดุ๊ก 1 DOCUMENTARY COMPETITION 1 (106 MIN)

Kembali / 2021 / 22:37 min / อนันตา ฐิตานัตต์

"GVNG" Thai Rappers Documentary / 2021 / 42:34 min / พิสิณี ขาวสมัย

ด้วยรัก ถึงกุหลาบ (Dear Rose) / 2021 / 21:11 min / ลักษณาพร ทาระพันธ์ [E]

สัตว์ประเสริฐ (Gods Among Tirashin) / 2021 / 20:17 min / กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ

<<สำรองที่นั่ง>>17.00 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 1 SHORT FILM COMPETITION 1 (114 MIN)

#หยุดพูดโกงประชาชน (#StopVoiceThatCorruptPeople) / 2021 / 11:16 min / จิรศักดิ์ จักรวาฬ [E]

กอนกวยสะเร็นทร์ (Kuy Saren People) / 2021 / 13:24 min / เชิดศักดิ์ สมัครลาน [E]

Notes from the Periphery / 2021 / 13:31 min / ตุลพบ แสนเจริญ [E]

Sent and Seen / 2021 / 27:11 min / นนท์ธวัช ผิวขาว

Lemongrass Girl / 2021 / 17:38 min / ป๋อม บุญเสริมวิชา [E]

A March in December / 2021 / 12:26 min / ภัทรพล วโรภาษ [E] 

OST. / 2021 / 19:23 min / อภิโชค จันทรเสน [E]

<<สำรองที่นั่ง>>19.30 - รางวัลช้างเผือก 1 STUDENT FILM COMPETITION 1 (110 MIN)

Home - บ้าน / 2020 / 28:04 min / ภูมิ โถสโมสร (วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Secondhand Memory / 2021 / 30 min / พันธวัช กาญจนภิญโญ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) / 2021 / 15:25 min / อภิญญา พุกศรีสุข (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

ใกล้ไกล / 2021 / 21:25 min / วรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

The Reproduction of a Catastrophic Reminiscence / 2020 / 15 min / กุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 SUN 19 DEC 2021

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


12.00 - รางวัลรัตน์ เปสตันยี 2 SHORT FILM COMPETITION 2 (118 MIN)

ผิดปกติใหม่ (New Abnormal) / 2021 / 14:09 min / สรยศ ประภาพันธ์ [E]

49/232 / 2020 / 14:21 min / ธนิศวร์ วสุ ยันตรโกวิท [E]

A Weirdo Never Fever OverRy / 2020 / 14:08 min / อานนท์ นงค์เยาว์ [E]

Please...See Us / 2021 / 27:30 / เชวง ไชยวรรณ [E]

Lichens / 2021 / 21:57 min / การันตร์ วงศ์ปราการสันติ [E]

แดนซ์ ออฟ เดธ (Dance of Death) / 2021 / 26:44 min / ธัญสก พันสิทธิวรกุล, พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>14.30 - รางวัลช้างเผือก 2 STUDENT FILM COMPETITION 2 (117 MIN)

ในนามของความรัก (In the Name of love) / 2021 / 29:05 min / ธนวินท์ พัฒนา (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

Gap - แท็กซี่ / 2021 / 30 min / ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

Solitude Standing / 2021 / 15:46 min / ศุภวัลย์ พูลเจริญ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [N]

Ode to Stars / 2021 / 14:38 min / ลิ่งอี๋ เหลียง (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

สุดสายตา (Boundlessly) / 2021 / 27:45 min / วิรัลพัชร สายทอง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>17.00 - รางวัลปยุต เงากระจ่าง 1 ANIMATION COMPETITION 1 (87 MIN)

ด.ญ. ดั่งใจ (Little Miss Dungjai) / 2020 / 7:31 min / พริ้ม สุรพักตร์ภิญโญ, ปัทมา หอมรอด [N]

Peekaboo / 2020 / 5:31 min / ศศิปราง ศิริกุล [E]

Welcome to Women's World (wWw) / 2021 / 2:18 min / ธัชพร ตั้งตระกูล [E]

A Serene Glimpse / 2021 / 10 min / อภิวัฒน์ พุฒตาลศรี [N]

Squish! / 2021 / 17:31 min / ตุลพบ แสนเจริญ [E]

Chop! / 2020 / 2:03 min / จิรัชญา อาจารสิริ [N]

Tim the Toilet / 2020 / 1:18 min / ญาณทัศศนะ สานแสงธรรม [N]

Spring / 2020 / 7:50 min / ศิลากร กองสุวรรณ [E]

31 วันหรรษาสารขัณฑ์ (31 Days, Blue Blood City) / 2021 / 10:38 min / ธนกฤต กฤษณยรรยง

Hunger / 2021 / 7:17 min / ธนวรรณ ศรีสุข, ปวรินทร์ วิภาสชัยกุล, ปารณีย์ สรรพกิจ, ชวัลลักษณ์ ศิริบุญ, ภคพร เอกสุภาพันธุ์, วริศรา บุญเมือง [N]

The Ingredient / 2020 / 9:30 min / คมสัน วิเลิศลัยกุล, เจติยา จันทรา, ภรัณภัทร งามธรณกิจ [N]

The Boogeyman: Who Killed Sherry Ann Duncan? / 2021 / 7:02 min / ชาลิสา ตระการกิจวิชิต [E]

<<สำรองที่นั่ง>>19.00 - รางวัลช้างเผือก 3 STUDENT FILM COMPETITION 3 (118 MIN)

On My Way Home / 2021 / 24 min / รุ้งรวี เอียบสกุล (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) [E]

On the Rock / 2020 / 27:59 min / พิมพ์บูรพา ธรรมวุฒิ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

มะนุสโสสิ (Manussosi) / 2021 / 14:14 min / ณัฐชา ไทยทอง (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

แถน (Tane) / 2020 / 22:05 min / ธีรวุฒิ ชูสลับ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม) [E]

Colombe / 2021 / 30:04 min / จักรภัทร ทรงพลนภจร (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>


โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR


13.00 - CLERMONT-FERRAND: YOUTH AUDIENCE PROGRAMME - FROM AGE 3 (52 MIN)

Bonjour Monsieur (Hello Monsieur) / 2020 / France / 4:15 min / Joséphine Gobbi [E]

Lupin / 2020 / France / 11:11 min / Hélène Ducrocq [E] 

Les chaussures de louis (Louis’ Shoes) / 2020 / France / 5:18 min / Kayu Leung, Marion Philippe, Théo Jamin, Jean-Géraud Blanc [E]

Cœur fondant (Melting Heart Cake) / 2019 / France / 11:20 min / Benoit Chieux [E]

Avant Card / 2020 / Germany / 5:06 min / Stella Raith [N]

Sur la colline (On the Hill) / 2020 / France / 5 min / Sacha Marcelin, Léo Guillet [N]

Kiko et les animaux (Kiko and the Animals)/ 2020 / France, Switzerland / 6:30 min / Yawen Zheng [E]

Symphonie en bêêêêê (Majeur) (Symphony in Baaaaa (Major)) / 2020 / France / 4:10 min / Hadrien Vezinet [E]

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 MON 20 DEC 2021

ONLINE PROGRAMME: 25 - A LONG AND WINDING ROAD

รวมหนังสั้นคัดสรรตลอด 24 ปีที่ผ่านมาของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ฉายออนไลน์ทาง Zoom 

More Information: www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival


************************************

อังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 TUE 21 DEC 2021 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - CLERMONT-FERRAND: INTERNATIONAL COMPETITION PROGRAMME (113 MIN)

Sestre (Sisters) / 2020 / Slovenia / 23:28 min / Katarina Rešek [E]

Wade / 2020 / India / 11 min / Upamanyu Bhattacharyya, Kalp Sanghvi [N]

Masel Tov Cocktail / 2020 / Germany / 30 min / Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch [E]

David / 2020 / USA / 11 min / Zachary Woods [E]

God’s Daughter Dances / 2020 / South Korea / 24:55 min / Sungbin Byun [E]

Badaren (Swimmer) / 2020 / Sweden / 13 min / Jonatan Etzler [E] 

<<สำรองที่นั่ง>>15.30 - CLERMONT-FERRAND: LAB COMPETITION PROGRAMME (85 MIN) 

Santiago 1973-2019 / 2020 / France / 11 min / Paz Corona [E]

Gramecy / 2019 / USA / 22:43 min / Pat Heywood, Jamil McGinnis [E]

Letters from Silivri / 2019 / Turkey, Germany / 15:51 min / Adrian Figueroa [E]

Night Bus / 2020 / Taiwan / 20 min / Joe Hsieh [E]

Malbeek / 2020 / France / 16:12 min / Ismaël Joffroy Chandoutis [E]

<<สำรองที่นั่ง>>************************************


พุธที่ 22 ธันวาคม 2564 WED 22 DEC 2021 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - S-EXPRESS: INDONESIA + SINGAPORE (125 MIN)

S-EXPRESS: INDONESIA (66 MIN)

Shin Hua / 2020 / 15 min / Erick Sutanto [E]

Mayang O Mayang / 2019 / 10 min / Anggita Puri [E]

Chintya / 2019 / 23:59 min / Sesarina Puspita [E]

Hai Guys Balik Lagi Sana Gue, Tuhan! (Hey Guys It’s Me Again God!) / 2020 / 4:53 min / Winner Wijaya [E]

Maria Ado’e (Poor Maria) / 2020 / 12:31 min / Gleinda Stefany [E]

S-EXPRESS: SINGAPORE (59 MIN)

Andrew / 2020 / 17:45 min / Koo Chia Meng [E]

The Believers / 2020 / 16 min / Dave Lim [E]

Morning Glory / 2021 / 13:28 min / Grace Song [E]

The Smell of Coffee / 2020 / 12 min / Nishok [E]

<<สำรองที่นั่ง>>15.30 - S-EXPRESS: MYANMAR + VIETNAM (125 MIN)

S-EXPRESS: MYANMAR (63 MIN)

Late Summer Day / 2020 / 22:21 min / Nay Wunn Ni [E] 

The Cockroach (Thu) / 2020 / 9:27 min / Sxar Kiss [E]  

Burn Boys / 2020 / 11:12 min / Kaung Myat Thu Kya [E]

Age of Youth / 2020 / 20:12 min / Myo Thar Khin [E]

S-EXPRESS: VIETNAM (62 MIN)

Touch (Cham) / 2020 / 36 min / Pham Linh [E] 

Slowly & Painfully / 2020 / 18 min / Nguyen Lê Hoàng Phúc [E] 

It’s Gonna be a Disconcerted Day in a Moonless Starless Night (Đó sẽ là một ngày bị đảo lộn trong một đêm không trăng không sao) / 2021 / 8 min / Red [E]

<<สำรองที่นั่ง>>18.00 - S-EXPRESS: MALAYSIA + PHILIPPINES (105 MIN) 

S-EXPRESS: MALAYSIA (69 MIN)

Khilaf / 2019 / 23:14 min / Khairi Asyraff [E]

In the Middle of Nowhere / 2019 / 27:50 min / Christopher Ling Jing [E] 

The Cloud is Still There / 2020 / 18:45 min / Mickey Lai [E]

S-EXPRESS: PHILIPPINES (36 MIN)

Budots: The Caze / 2019 / 22:23 min / Jay Rosas & Mark Limbaga [E]

Hilum / 2021 / 2:46 min / Don Josephus Eblahan [E]

How to Die Young in Manila / 2020 / 11:35 min / Petersen Vargas [E]

<<สำรองที่นั่ง>>************************************


พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 THU 23 DEC 2021 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - AMIA ARCHIVAL SCREENING NIGHT ROADSHOW EDITION 2 (102 MIN) [E]

Pathe News Invades General Electric Experimental Laboratory (1927) / 1 min / Sherman Grinberg Film Library 

Deyo, aka Gaiety Dance (American Mutoscope Co., 1897) / 0:45 min / NYU Orphan Film Symposium

Impasse / 5:30 min / Yale Film Study Center

Early Mexican TV and Commercials (1956, 1961, 1964) / 4 min / Laboratorio Experimental de Cine

Variety Show at Peoria's Palace Theater (1934) / 5:30 min / Chicago Film Archives

Once Too Often / 5 min / National Archives and Records Administration 

Wendy Clarke's Love Tapes / 4 min / Wisconsin Center for Film and Theater Research

Marlon Riggs interview clip from IN THE LIFE / 4:15 min / UCLA

14-Oct / 6:15 min / Film Archive (Public Organization), Thailand

Baltimore Breakdancing Competition / 6 min / Mid-Atlantic Regional Moving Image Archive (MARMIA)

Bobcat A Go Go (1968) / 2:20 min / Minnesota Historical Society

John Canemaker: Commercial Reel / 4:30 min / Milestone Film & Video 

Toehold on a Harbour / 5:20 min / Archives New Zealand Te Rua Mahara o te Kāwanatanga

[>>> TV in, TV out <<<] / 2:30 min / UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive 

South Side Home Movie Project's Spinning Home Movies: avery r. young (excerpt) / 5 min / South Side Home Movie Project 

Incandescent Love / 2 min / National Film Institute - Film Archive, Hungary

[Home Movie Footage of a Navajo Family] (ca. 1960) / 4:30 min / Tribesourcing Southwest Film Project 

We Carry On (1943) / 2 min / USC 

Caldonia / 3 min / Library of Congress 

*ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีส่วนแนะนำความสำคัญโดยหน่วยงานที่อนุรักษ์ ประกอบอยู่ตอนต้นเรื่อง (Each film in the programme is preceded by a brief introduction from responsible archives.)

<<สำรองที่นั่ง>> 15.30 - HOMMAGE À CHRIS MARKER (122 MIN)

La jetée / 1962 / France / 28 min / Chris Marker [E]

La Sixième face du Pentagone (The Sixth Face of the Pentagon) / 1967 / France / 27 min / Chris Marker [E]

Lettre de Sibérie (Letter from Siberia) / 1958 / France / 67 min / Chris Marker [E]

<<สำรองที่นั่ง>>************************************


ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 FRI 24 DEC 2021 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


13.00 - 17.00 - ชั้นครู 15: ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ MASTERCLASS 15: TAIKI SAKPISIT 

อุรุเวลา (Deathless Distance) / 2010 / Thailand / 13 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [E]  

ภูเขาไฟพิโรธ (A Ripe Volcano) / 2011 / Thailand / 15 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [N]

The Age of Anxiety / 2013 / Thailand / 14 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [N]

Shadow and Act / 2019 / Thailand / 23 min / ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ [N]

*ภาพยนตร์จะเรียงลำดับการฉายในระหว่างการบรรยายโดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (The order of the films will be determined by Taiki Sakpisit.)

<<สำรองที่นั่ง>>ลานโดม สุขวงศ์ (กลางแปลง) DOME SUKVONG SPACE (OUTDOOR SCREENING)


18.00 - SHORT FILM NIGHT: GOETHE EXPERIMENTAL FILM WORKSHOP (172 MIN)

ภาณายักษา (Telechante) / 1992 / 9:40 min / เกษมสันต์ พรหมสุภา, ชวลิต สัทธรรมสกุล, หยงฮ้ง แซ่เตียว, ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ [N]  

ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะ (Land of Laugh) / 1992 / 14:30 min / มานิต ศรีวานิชภูมิ, ยุทธศักดิ์ จุมพลเสถียร, ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ, คมภิญญ์ เข็มกำเนิด [N] 

Under Taboo / 1992 / 10 min / เจิดศักดิ์ พูลทรัพย์, พิมพกา โตวิระ, ศิริวรรณ โพธิ์ไทย, ศศิวิมล ช่วยยรรยง [N] 

พันชาติ (Thousand Birth) / 1992 / 7 min / นิดา กาญจนเวชกุล, ชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์, มานะ เสือเล็ก, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, สุรชัย จิระเจริญวงศ์ษา [N]

โธ่เอ๋ย...ฝรั่ง (…; Farang ; etc.) / 1992 / 11 min / วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, ทิพวรรณ อ่อนศรี, กิตติพงษ์ มงคล, ปริญดา อ่อนฤทธิ์ [N]

City Dog / 1992 / 8:30 min / โกศล ตรงต่อศักดิ์, เสถียร ปรีดาสา, ชวลิต โพธิศรี, อำนวย มั่งมีศรี [N] 

บุญทิ้ง (Boonthing) / 1992 / 13 min / ฮาเมอร์ ซาลวาลา, สายพิณ กุลกนกวรรณ, อรวรรณ โอวาทสาร [N] 

ฟิล์มบำบัด (Film Therapy) / 1992 / 8:40 min / สมชาติ บางแจ้ง, สุนทร มีศรี, ประชา สุวีรานนท์, นิมิต พิพิธกุล [N] 

อุกกาบาต (Uk-Ka-Bat) / 1997 / 24 min / มานิต ศรีวานิชภูมิ    

แม่นาค (Maenak) / 1997 / 35 min / พิมพกา โตวิระ   

เมีย (Wife) / 1997 / 32 min / ฮาเมอร์ ซาลวาลา 

<<สำรองที่นั่ง>>

************************************


เสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 SAT 25 DEC 2021 

โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR


12.00 - รางวัลปยุต เงากระจ่าง 2 ANIMATION COMPETITION 2 (104 MIN)

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน ไวรัสโคโรน่า ซุปเปอร์สตาร์แห่งปี 2020 (Wit the Series: Coronavirus, A Superstar of 2020) / 2021 / 2:23 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน เมฆนานาพันธุ์ (Wit the Series: Types of Clouds) / 2021 / 2:13 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

The Tale of Stingless Bee / 2020 / 4:32 min / วรันธร อริยพลกนกสิน [E]

KaoMao-Burn Paper / 2021 / 1:20 min / สรธร หวังนิตย์สุข [N]

ละครเล็ก (Small Puppet) / 2020 / 9:23 min / ณัฐภัทร สกุลพงศ์ไพโรจน์, ภัทรา วาสิกคุตต, ญาณสุมินท์ พากเพียร [E]

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน โบราณนั้นนานแค่ไหน (Wit the Series: How Long is Long Ago?) / 2021 / 3:03 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

มาร่า หมาหยอง น่องไก่ (Mara, Tank the Dog and Chicken Legs) / 2020 / 3:46 min / ธีร์ ขันธวิทย์ [E]

Let's Just Draw / 2021 / 1:45 min / วรันธร อริยพลกนกสิน [N]

บราเธอร์ฮูด (Brotherhood) / 2020 / 5:24 min / นันทวัฒน์ ขันปัญญา [N]

The Cross Way / 2021 / 5:58 min / ศุภกร รุ่งสัมพันธ์กุล [N]

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน ที่อยู่ใหม่ในจักรวาล (Wit the Series: New Home in the Universe) / 2021 / 2:25 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

หาด สวรรค์ จำลอง (Beach Heaven) / 2021 / 23:52 min / ณรัตน์ คงเหมือนเพชร [E]

ไก่ไหว้เจ้า (Cock-a-doodle-doo) / 2021 / 2:04 min / ณัฐภัทร สิงห์โตทอง [N]

Doppelganger / 2021 / 3:23 min / อริศรา ทิวาวรรณวงศ์ [N]

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน GMO อี๋หรือฮีโร่ (Wit the Series: GMO, Villain or Hero?) / 2021 / 2:57 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

Upset Stomach / 2020 / 3:26 min / ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ [N]

Don't Go, Mr. Balloon / 2021 / 4:20 min / ชุติกาญจน์ คงทน, เจติยา แจ่มจัทรา [N]

My Animation Diary 2021 / 2021 / 1:45 min / นิจจัง พันธะพจน์ [N]

วิทย์ เดอะ ซีรีส์ ตอน จากดินสู่ดาว เรื่องราวของเพชรพลอย (Wit the Series: From Stone to Star, A Story of Gems) / 2021 / 2:32 min / จรรยา เหตะโยธิน [E]

เรื่องเล่าจากรางเหล็ก (From the Railway) / 2020 / 7:49 min / อภิศักดิ์ นนทวงษ์ [E]

Two Million Miles Away / 2020 / 1:04 min / ณิชมล ขยันระงับพาล [N]

Mirror / 2020 / 12:30 min / วาวี พรสิริภักดี [E]

<<สำรองที่นั่ง>>14.30 - รางวัลดุ๊ก 2 DOCUMENTARY COMPETITION 2 (114 MIN)

แม่นาปอย (Mae Napoi) / 2021 / 24:30 min / เชวง ไชยวรรณ

บันทึกสุดท้าย ‘ดา ตอร์ปิโด’ / 2020 / 21:13 min / นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์

Becoming Home / 2021 / 35:47 min / ยศธร ไตรยศ [E]

Ratchadamnoen Route View 2482+ / 2021 / 32:26 min / สุวพร วรสิทธิ์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>17.00 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 1 DIGITAL FORUM 1 (102 MIN)

16 ตุลา (October 16) / 2020 / 36:23 min / อ้อมทิพย์ เกิดผลานันท์ [E]

Bangkok Tradition / 2021 / 65:25 min / ฐามุยา ทัศนานุกุลกิจ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>19.00 - รางวัลช้างเผือก 4 STUDENT FILM COMPETITION 4 (111 MIN)

With Love, and Other Things / 2020 / 19:46 min / นาธาร พิชัย (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

ร่างอันตรธาน (Eternal Void) / 2021 / 20:17 min / ปวเรศ อุดมพัฒนกิจ (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) [E]

Nikah / 2021 / 23:11 min / สุพิชญา ศรีบุญ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) [E]

อนันตวัฏ (Crystallised Memory) / 2021 / 18:46 min / ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) [E]

Bonne en rouge (บอนน์ ออง รูจ) / 2020 / 29:58 min / บุญรักษา สาแสง (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [E]

<<สำรองที่นั่ง>>

**************************************


อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 SUN 26 DEC 2021 

โรงหนังช้างแดง ชั้น 2 RED ELEPHANT THEATRE, 2nd FLOOR13.00 - CLERMONT-FERRAND: YOUTH AUDIENCE PROGRAMME - FROM AGE 3 (52 MIN)

Bonjour Monsieur (Hello Monsieur) / 2020 / France / 4:15 min / Joséphine Gobbi [E]

Lupin / 2020 / France / 11:11 min / Hélène Ducrocq [E] 

Les chaussures de louis (Louis’ Shoes) / 2020 / France / 5:18 min / Kayu Leung, Marion Philippe, Théo Jamin, Jean-Géraud Blanc [E]

Cœur fondant (Melting Heart Cake) / 2019 / France / 11:20 min / Benoit Chieux [E]

Avant Card / 2020 / Germany / 5:06 min / Stella Raith [N]

Sur la colline (On the Hill) / 2020 / France / 5 min / Sacha Marcelin, Léo Guillet [N]

Kiko et les animaux (Kiko and the Animals)/ 2020 / France, Switzerland / 6:30 min / Yawen Zheng [E]

Symphonie en bêêêêê (Majeur) (Symphony in Baaaaa (Major)) / 2020 / France / 4:10 min / Hadrien Vezinet [E]

<<สำรองที่นั่ง>>โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 SALA CINEMA, 6th FLOOR12.00 - รางวัลดุ๊ก 3 DOCUMENTARY COMPETITION 3 (112 MIN)

Speak Out / 2021 / 61:02 min / จักรพันธุ์ วัฒนพงษ์

ในน้ำแฮฟฟิช ในนาแฮฟไรซ์ (There are Fish in the Water and Rice in the Fields) / 2021 / 17:43 min / ธนกฤต กฤษณยรรยง [E]

อัญญ-เดียรถีย์ (Conviction) / 2021 / 33:57 min / พิชญุตม์ เค้าอ้น

<<สำรองที่นั่ง>>14.30 - รางวัลดิจิทัล ฟอรัม 2 DIGITAL FORUM 2 (115 MIN)

The Musician / 2020 / 35:06 min / นิธาน สีสังข์งาม [E]

The Memories Collector / 2020 / 37:51 min / สิปปกร เอาตระกูล [E]

Right Before Your Eyes / 2021 / 42:41 min / อสมาภรณ์ พิริยะโภคานนท์ [E]

<<สำรองที่นั่ง>>17.30 - AWARD CEREMONY พิธีประกาศรางวัล


**************************************


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน่ง...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด

วันหนังบ้านครั้งที่ 13 (ฉบับออนไลน์)

16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64  กิจกรรม

พบกับความอบอุ่นประทับใจจากหนังบ้านในวันวานของหลากหลายครอบครัว ใน Home Movie Day Thailand 2021 หรือ วันหนังบ้าน (ฉบับออนไลน์) เสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เวล...

อ่านรายละเอียด