มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดมาตรการสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้   


มาตรการการให้บริการของหอภาพยนตร์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ

1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่หอภาพยนตร์

2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” และรับบัตร ณ ศูนย์บริการ

3. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปแสดงหลักฐานก่อนเข้าใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   3.1 หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน (ท่านสามารถแสดงผ่านระบบหมอพร้อม หรือ เอกสารกระดาษก็ได้)

   3.2 กรณีที่ท่านไม่ได้ฉีดวัคซีน ท่านสามารถแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ว่าไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง 

   3.3 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถแสดงใบรับรองแพทย์ว่ารักษาหายแล้วในช่วงไม่เกิน 3 เดือน หรือในกรณีที่เกิน 3 เดือนแล้วต้องมีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่

5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

6. ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาด้วยกัน โปรดรักษาระยะห่างระหว่างกัน

7. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และระหว่างชมนิทรรศการ 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเข้าชมนิทรรศการและโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด


มาตรการของหอภาพยนตร์

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีผลตรวจ ATK เป็นลบ และผ่านการตรวจสม่ำเสมอ

2. เคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ อนุญาตเฉพาะผู้มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 ํc เข้าพื้นที่

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม ไม่เกิน 50% ของที่นั่งในโรงภาพยนตร์  และไม่เกิน 70% ของพื้นที่นิทรรศการและห้องสมุด

4. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอ

5. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

6. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการให้บริการ

7. จัดที่นั่งและจุดรอคิวเข้าชม โดยมีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

8. ให้บริการจ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

9. จัดเตรียมถังขยะสำหรับแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง) ในพื้นที่บริการ


ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

สำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570"

19 ม.ค. 65  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น "วิสัยทัศน์หอภาพยนตร์ 2570" ที่จะนำไปประกอบการออกแบบ แนวคิดและการจัดทำเป้าหมาย  โคร...

อ่านรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค...

12 ม.ค. 65  สมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคจำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด