ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โรงหนังโรงเรียน Script Lab

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม โรงหนังโรงเรียน Script Lab โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เก็จมณี ทุมมา

2. ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์

3. ธิดารัตน์ วีระนะ

4. ธีรพล กิตติศิริพรกุล

5. นาธาร พิชัย

6. ปริญ อาภาศิลป์

7. ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ

8. ผุสชาติ สัจจะไทย

9. ยศกร บุญแก้ว

10. ศุภโชติ ขจรศิริพงษ์

11. สหรัถ โอโน

12. สิรภพ เดชสุวรรณ


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการอบรมต่อไป

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สนใจกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน Script Lab มา ณ โอกาสนี้


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่องขยายเวล...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ตำแหน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่...

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด