ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โรงหนังโรงเรียน Script Lab

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม โรงหนังโรงเรียน Script Lab โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เก็จมณี ทุมมา

2. ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์

3. ธิดารัตน์ วีระนะ

4. ธีรพล กิตติศิริพรกุล

5. นาธาร พิชัย

6. ปริญ อาภาศิลป์

7. ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ

8. ผุสชาติ สัจจะไทย

9. ยศกร บุญแก้ว

10. ศุภโชติ ขจรศิริพงษ์

11. สหรัถ โอโน

12. สิรภพ เดชสุวรรณ


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการอบรมต่อไป

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สนใจกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน Script Lab มา ณ โอกาสนี้


ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้ง...

4 ต.ค. 64 - 4 ต.ค. 64  กิจกรรม

หนังไทยเรื่องใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2564หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านร่วมรับชมพิธีประกาศขึ้นทะเบียน...

อ่านรายละเอียด

งานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11

24 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64  กิจกรรม

หอภาพยนตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาด้านภาพยนตร์ ในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 11  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแก...

อ่านรายละเอียด

โรงหนังโรงเรียน Script Lab

13 ส.ค. 64  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ เปิดรับสมัครผู้มีอายุระหว่าง 22-30 ปี ที่สนใจการเขียนบทภาพยนตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทภาพยนตร์สั้น ในโครงการ...

อ่านรายละเอียด