ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “นักวิจารณ์ภาพยนตร์สำหรับเยาวชน” ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. กรภัทร์ จีระดิษฐ์
2. กานตาพิชญ์ ทองสังข์
3. จักรภัทร รุ่งแสง
4. ญานิกา ดีเสมอ
5. ณภัทร พิพัฒน์ปัทมา
6. ณัฐรัชต์ แกล้วกล้า
7. ณิชชา กองสาสนะ
8. เณศพิชย์ อุดมพาณิชย์
9. ธนกฤต ศิริประทุม
10. ธรรมชาติ เชื้อสุวรรณ
11. ธัญมน วิวัฒนภูษิต
12. นภสร เจียระนัย
13. นรินดา สามปลื้ม
14. นันท์ปภัสร โอถาวร
15. บุญราศี ปิ่นแก้ว
16. ปัณฑา ศรีงาม
17. ผกายเมย เกิดสว่าง  ศิลารักษ์
18. พัทธ์พล อัศวรังสฤษฎ์
19. พิมพ์ลดา หมื่นสายญาติ
20. วณิชยา คงอินทร์
21. สิรศิลป์ ปังประเสริฐกุล
22. สุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล
23. Adisorn Klomkleaw
24. Kawinthida Ruangkaeow
25. Nipapin Viriyaakaradachar
26. Nussara Panichkul
27. Ratchanon Suwanratchatamanee
28. Tananya Borisutiruttana*หมายเหตุ 
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หอภาพยนตร์จึงขอคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน 
ทั้งนี้ขอให้การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะได้รับการติดต่อจากหอภาพยนตร์เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

เปิดรับบทคัดย่อ งานศึกษาด้านภาพยนตร์

7 มิ.ย. 64  ข่าวสาร

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านภาพยนตร์เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ประเ...

อ่านรายละเอียด

รับชม LIVE เปิดตัวนิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ใน...

10 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64  กิจกรรม

รับชมสด การเปิดตัวนิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม" ที่จัดแสดงเรื่องราวการกำเนิดภาพยนตร์ในสยามตามแบบฉบับของ 5 ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจากหอภาพยนตร์มา...

อ่านรายละเอียด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัช...

3 มิ.ย. 64  ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุ...

อ่านรายละเอียด