ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสร้างสรรค์งานวิดีโอจัดวาง "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม"


ตามที่หอภาพยนตร์ได้เปิดรับสมัครไอเดียการสร้างสรรค์งานวิดีโอจัดวาง (Video Installation) ในหัวข้อ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม" เพื่อนำมาพัฒนาร่วมกับหอภาพยนตร์ สำหรับจัดแสดงในวาระครบรอบ 124 ปี   วันกำเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทยนั้น

ทีมงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการของหอภาพยนตร์ได้พิจารณาผลงานที่ส่งมาทั้งหมดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 โครงการ ดังนี้


1 นายสะรุจ ศุภสุทธิเวช

2 นายธวัชชัย ดวงนภา

3 นายประพัทธ์ จิวะรังสรรค์

4 นายณัท เศรษฐ์ธนา

5 นายอชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ

6 นายชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์

 

หมายเหตุ :

1. ลำดับรายชื่อมิได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด

2. ทีมงานหอภาพยนตร์จะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์ เพื่อประสานการดำเนินงานต่อไป

3. หอภาพยนตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่านอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป

                   


เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติง...

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตํ...

อ่านรายละเอียด

KinoFest 2023

25 ก.ย. 66  ข่าวสาร

เทศกาล KinoFest กลับมาแล้ว!เทศกาล KinoFest เป็นเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเพื่...

อ่านรายละเอียด

Hommage à Chris Marker

23 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64  กิจกรรม

Hommage à Chris Marker โปรแกรมพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ในวาระ 100 ปี คริส มาร์กเกอร์ คนทำหนังผู้บุกเบิกหนังแนว essay filmคริส มาร์กเกอร์...

อ่านรายละเอียด