วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2563 Your Window to the World

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่ายที่ทำหน้าอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมรดกโสตทัศน์โลก  27 ตุลาคม โดยในปีนี้ได้พร้อมใจกันจัดงานในชื่อ “วันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย ปี 2563 Your Window to the World” กับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ความท้าทายงานจดหมายเหตุสื่อโสตทัศน์ในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิม" โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดหมายเหตุและบุคลากรในแวดวงสื่อ ได้แก่ ผศ. เมธาวี โหละสุต อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และธนชัย วรอาจ Head content creator จาก echo ตัวแทนจากสื่อสารมวลชน  มาอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อโสตทัศน์ในโลกดิจิทัล ซึ่งกำลังสร้างนิยามใหม่ของคำว่า Audiovisual Heritage ที่เปลี่ยนจากสื่อในรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นสื่อยุคโซเชียลมีเดีย ที่ทุกคนสามารถสร้างและบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ และส่งต่อเผยแพร่สู่ผู้คนทั่วโลกในเวลาเพียงชั่ววินาทีได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นความท้าทายสำหรับนักอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์กับคำถามที่ว่า เราจะจัดการและเก็บรักษาสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากยุคอนาล็อกที่คุ้นเคยนี้อย่างไร  


กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม


วันที่จัดกิจกรรม

วันอังคารที่  27 ต.ค. 2563 : จอง

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Beirut Over and Over Again

24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63  กิจกรรม

Beirut Over and Over Again"Beyrouth plusieurs fois"ภาพยนตร์สั้นรอบการกุศล เพื่อบรรเทาทุกข์จากเหตุระเบิดในเบรุต---------เราทุกคนคงได้เห็นภาพข่าวการระเบ...

อ่านรายละเอียด

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเ...

1 ธ.ค. 63  ข่าวสาร

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำน...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด