ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศหอภาพยนตร์


เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

และออกข้อก าหนดตามมาตรา ตามพระราชก าหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..  2548  ฉบับที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเริ่มใช้เมื่อวันที่  26  มีนาคม ..  2563  นั้น

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 5  ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ ..  2556  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ของดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

Beirut Over and Over Again

24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63  กิจกรรม

Beirut Over and Over Again"Beyrouth plusieurs fois"ภาพยนตร์สั้นรอบการกุศล เพื่อบรรเทาทุกข์จากเหตุระเบิดในเบรุต---------เราทุกคนคงได้เห็นภาพข่าวการระเบ...

อ่านรายละเอียด

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเ...

1 ธ.ค. 63  ข่าวสาร

น้อมรำลึก 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำน...

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียด