ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศหอภาพยนตร์


เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

และออกข้อก าหนดตามมาตรา ตามพระราชก าหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..  2548  ฉบับที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเริ่มใช้เมื่อวันที่  26  มีนาคม ..  2563  นั้น

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 5  ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ ..  2556  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ของดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

French-Thai Cinema Exchange : หอภาพยนตร์ และ...

3 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64  กิจกรรม

เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสีสันของการชมภาพยนตร์ออนไลน์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Cinematheque Francaise หรือภาพยนตร์สถานฝรั่งเศส ในโครงการ “Fre...

อ่านรายละเอียด

ทึ่ง! หนังโลก x Cinema Lecture : Starship Tro...

13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64  กิจกรรม

เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ชม Starship Troopers (1997) หนังไซไฟเรื่องดังจากยุค 90 ว่าด้วยโลกอนาคตที่มนุษย์ต้องส่งทหารไปทำสงครามกับแมลง...

อ่านรายละเอียด

ราคาชีวิตของคนกอง

10 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64  กิจกรรม

“คนกอง” อันหมายถึงคนทำงานในกองถ่ายหนัง คำ ๆ นี้สร้างทั้งความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และความหวั่นใจต่อตัวคนกองเอง ความปลอดภัยในชีวิตคนกองกลายเป็นเครื่องหมาย...

อ่านรายละเอียด