ประกาศ งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศหอภาพยนตร์


เรื่อง งดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2


ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

และออกข้อก าหนดตามมาตรา ตามพระราชก าหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..  2548  ฉบับที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลเริ่มใช้เมื่อวันที่  26  มีนาคม ..  2563  นั้น

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 5  ของระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการของหอภาพยนตร์ ..  2556  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  ของดให้บริการแก่สาธารณชนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวสารที่น่าสนใจ

อ่านข่าวทั้งหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัช...

1 มิ.ย. 63  ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุ...

อ่านรายละเอียด

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี เปิดให้บริ...

20 พ.ค. 63  ข่าวสาร

📖📽 ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ พร้อมเปิดบริการแบบนัดหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์...

อ่านรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาเปิดให้บริกา...

19 พ.ค. 63  ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา  แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็...

อ่านรายละเอียด