บิลลี่ โอแกน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 บิลลี่ โอแกน ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ 146 ณ ลานดารา
ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมลานดารา บิลลี่ โอแกน และ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย ได้ที่ <<คลิก>>