รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

6 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

invalid

2562

กำกับโดย อธิปัตย์ กมลเพ็ชร

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย -

ความยาว 70 นาที

ภาษา ไทย


ผลงานที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการแอนิเมชันไทย ด้วยการนำภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์แห่งวัดพระแก้วมาเรียงร้อยเนรมิตให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความสง่างามแบบโขน ผสานด้วยบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และดนตรีไทยที่ทำขึ้นใหม่โดยเฉพาะ


[ท] / (จัดฉายในระบบ DCP)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0  ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

หนังสั้นคัดสรรรางวัลปยุต เงากระจ่าง โปรแกรม 2

28 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Archive Animation

28 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา

หนังสั้นคัดสรรรางวัลปยุต เงากระจ่าง โปรแกรม 1

22 เมษายน 2566

เวลา 15:30 น.

โรงศาลาศีนิมา

Archive Animation

22 เมษายน 2566

เวลา 13:00 น.

โรงศาลาศีนิมา