Awarded Film Marathon Screening

22 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย มูลนิธิหนังไทย

นำแสดงโดย -

ความยาว 210 นาที

ภาษา -


โปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23 

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Screening Award Ceremony

21 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงศรีศาลายา

Best Selection from Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

S-Express: PHILIPPINES

21 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา

S-Express: LAOS

21 ธันวาคม 2562

เวลา 12:30 น.

โรงศรีศาลายา