Deep South Young Filmmaker

14 ธันวาคม 2562

เวลา 16:00 น.

โรงศรีศาลายา

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23

2562

กำกับโดย -

สนับสนุนโดย มูลนิธิหนังไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นำแสดงโดย -

ความยาว 210 นาที

ภาษา English


“Deep South Young Filmmaker (เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ)”  

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ก่อตัวอย่างรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2547  นับตั้งแต่นั้นเป็นเวลา 15 ปี ที่พื้นที่แห่งนี้ยังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และยังคงต้องการเวลาในการหาหนทางที่นำไปสู่ความสงบ 


เด็กจำนวนมากที่เติบโตมากับสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิต พวกเขาได้ปรับตัวและพยายามมองหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่รับรู้จากโลกภายนอก พวกเขามองข้ามสถานการณ์ไม่สงบไปสู่ความหวังของชีวิตอนาคต ภาพยนตร์สั้นก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดให้แก่คนในพื้นที่และโลกภายนอกได้ 


โครงการ “Deep South Young Filmmaker (เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ)”  มีแนวความคิดที่มุ่งหวังพัฒนาและสนับสนุนให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้นำเสนอจินตนาการและความคิดของคนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น สะท้อนให้เห็นความเป็นไปในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เพื่อออกมาเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 10 เรื่อง 


โดยทางโครงการเปิดรับสมัครเยาวชนให้สมัครมาเป็นทีม ทีมละ 5 คน และคัดเลือก 10 ทีม เพื่อให้เข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาบท ไปสู่การอบรมเชิงปฎิบัติการ ในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562  โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพยนตร์ในแขนงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ก่อนที่แต่ละทีมจะได้เข้าสู่กระบวนการผลิตและโพสต์โพรดักชั่น  จนสร้างหนังได้เสร็จสมบูรณ์ ขณะเดียวกันเยาวชนแต่ละทีม จะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคนทำงานสื่อและคนสนใจด้านสื่อสร้างสรรค์ที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัด เป็นผู้ดูแลทีมละ 1 คน


ภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่อง เป็นความพยายามในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนภายนอกและคนภายในพื้นที่ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการแสดงออกศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ภาคภูมิในเรื่องราวจากพื้นที่ของตน และหวังให้เกิดมุมมองที่มีมิติและหลากหลายไปจากมุมมองซ้ำ ๆ ที่ได้รับมาตลอด

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/DSYoungFilmmakerกะโผ๊ะ Ka-Pho

12:42 min

Team: สมาร์ท เอนด์ เกมส์ Smart End Game

Director / Script / Cinematographer: ซอฟวาน แวอาลี Sofwan Wae-alee

Producer / Editor: ณัฐวุฒิ พิทักษ์ทักษิณ Nattawut Phithakthaksin

Production Manager: พัชราภา ไชยมณี Phatcharapha Chaimanee

Camera Assistant: อาลีมีน สาและ Alimeen Salaeh

Casting: อัฟซา อัตนิ Afsa Attni

Cast: มูฮัมมัดคอยรี สะการี Muhammadkoiree Sakaree, เจะรอสะนะห์ อุเส็น Jehrosanah Usen, 

ฮัมดีย์  สาแล๊ะ Hamdee Salaeh, สถาพร เรืองรุ่ง Sathaphorn Ruengrung

Synopsis:

เด็กชายคนหนึ่งได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอคติกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเขาเติบโตก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ก็มีบางสิ่งทำให้เขาเริ่มมองเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยมุมมองที่ต่างจากเดิม

A boy hold grudges against stae officials after an incident involving his father. When he grows up, his view is challenged by an encounter with a young soldier.


หยุดตรวจ When the fish sauce was illegal

13:06 min

Team: ทำหนังเสร็จแล้วลุงยังอยู่มั้ย Tum-naung-set-lung-yang-yoo-mai

Director / Producer / Script: ต่วนยัซดาน แซแร Tuanyazdan Saerae

Production Manager: ฟิตรี แวดอเล๊าะ Fitree Waedoloh

Cinematographer: อิกรอม แวแล๊ะ Ikrom waelaeh

Editor: ต่วนยัซดาน แซแร Tuanyazdan Saerae, ซูฮัยมี เจะแฮ  Suhaimee jehhae

Location Manager: อนัส สาเล็ง Anas Saleng

Sound: ซูฮัยมี เจะแฮ Suhaimee jehhae

Cast: อับดุลกูดุส สมูซอ Abdulkudus Samusor, ซากีนะห์ อาแด Sakeenah Adae

Synopsis:

เมื่อการผลิตบูดูถูกหาว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้สองพี่น้องต้องปิดร้านที่เคยผลิตบูดู พวกเขาขาดรายได้มีแต่หนี้ท่วมท้น วันหนึ่งมีชายปริศนาโทรมาสั่งบูดูและให้นำมาส่งในราคาที่สูงมากพอจนพวกเขาสามารถปลดหนี้ได้ พี่ชายจะยอมเสี่ยงกับการขนบูดูไปสถานที่ที่นัดหมายไหม ในเมื่อเส้นทางนั้นต้องผ่านจุดตรวจมากมาย

Budu is a southern-style sauce, but lately it has become a codename for illegal stuff. A brother and sister who runs a legit Budu shop are having financial trouble when a mysterious man calls to order a large aount of Budu. They decide to take it, but it means the brother will have to risk checkpoints to deliver the goods.เรียนรู้ เพื่อรักเธอ Learning with you

19:18 min

Team: นายูราม่า Nayu Rama

Director: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn, ซาอีด หัตถ์ละเอียด Saeed hatla-iad

Producer: อามีน สมาแอ Ameen samaae

Script: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn, โซเฟีย สาเมาะ Sofia Samoh, อารีนา เจ๊ะนิง  Areena jehning 

Cinematographer / Editor: ธัญภาค ระถะการ Thanyapak Ratakarn

Art: ซาอีด หัตถ์ละเอียด Saeed hatla-iad

Cast: วีรินทร์ จันทร์ภิรมย์ Werin Chanpirom, ฮาฟิซ เจ๊ะมามุ Hafiz Che-Mamu, ซารีฟฟุดีน เงาะดีแม Sarifuddin Ngohdeemae

Synopsis:

แวมะ เด็กน้อยชาวประมง แอบหลงรักฝน สาวหมวยลูกเจ้าของแพปลา เขาพยายามหาวิธีเอาชนะใจเธอด้วยวิธีการต่าง ๆ ฝนเอ็นดูแวมะเลยอาสาสอนหนังสือให้แวมะ และวันหนึ่งแวมะก็ต้องพบกับจุดหักเหระหว่างเขากับเธอ

A Muslim fish delivery boy has a crush on a Chinese-Thai teenage girl and daughter of a fish merchant. The boy tries to win her heart, while the girl deflects the attention and instead tutors him with school subjects. One day, the boy attempts a bold move that changes everything between them.


ชีวิตในโลกใบเดียวกัน The Life

16:45 min

Team: ยังยิ้ม Young Yim

Director: มูหามะซูเบร์ เด็ง Muhamasubay Deng

Producer: นูรฮีซาม บินมามุ Nurhizam Binmamu

Production Manager: ฟีรกาน มะทา Firkhan Ma-tha

Script: อิลฮัม ดอมะ Ilham Doma

Cinematographer / Editor: แวมูฮำหมัดฟาริด แวอุเซ็ง Waemuhammatfarid Wae-Useng

Art: มูฮำมัดไฮซัด มามะ Muhammadhaizad Mama

Cast: อับดุลปาตัส ดอเลาะ Abdulpatas Doloh, สุกันยา หะดีมีนา Sukanya HadeeMeena, 

แวฟากีส แวอุเซ็ง Waefakis Wae-Useng, ฟิตรอ ยะปาร์ Fitro Yapa

Synopsis:

ลี มีอาชีพหาของป่าขายเพื่อเลี้ยงปากท้องของครอบครัวที่มีภรรยาและลูกชาย วันหนึ่ง เสียงปืนได้ดังขึ้นจากภายในป่า และสิ่งที่ถูกนำออกมาจากป่านั้นทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่แย่ลง เมื่อทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เราจะร่วมกันรักษาชีวิตของกันและกันได้อย่างไร

Lee supports his wife and son by foraging for wild food and meat. One day, a gunshot rings out from deep in the jungle. What happens later will change the future of Lee’s family forever.


เด็กปอเนาะ Dek Ponok

15:19 min

Team: ทานตะวันจ้า Hi Sun Flower

Director / Script: อัมรินทร์ กะลูแป Amarin Kalupae

Cinematographer / Editor: นครินทร์ หะยีฮามะ Nakharin Hayihama

Location Manager: ญัยลาณี หะยีมะแซ Yailanee Hayeemasae

Sound: มูฮัมหมัดอัสรินทร์ ดือเลาะ Muhammadasrin Dueloh

Casting: ฟาอิส หาแวบือซา Fais Hawaebuesa

Cast: อักรอม ดอเลาะ Akrom  Doloh , สุไฮมิง  สือแม Suhaiming Suemae, ฮาฟีฟี ดือลอฮิง Hafeefee Delohing, อีร์นาญ  แตปูซู Enan Taepusu, อับดุลรอมัน ไซละมุ Abdolraman sailamu

Synopsis:

ฮาซันเด็กหนุ่มต่างถิ่นย้ายมาโรงเรียนปอเนาะที่ใหม่ ได้เจอเพื่อนใหม่และสภาพแวดล้อมที่มาพร้อมกับเรื่องหลอน ๆ ที่ทำให้ฮาซันต้องไปพิสูจน์ความจริง

A new boy called Hassan moves to a pondok school, where he meets three new friends. One night the friends start telling Hassan about the spirit that haunts the school ground.


The Ghost's View

17:51 min

Team: เด็กฟิล์ม Dek Film

Director / Script: อัจญมัล เริงสมุทร Ajmal Rerngsamut

Producer: ศิรีน มะดากะกุล Sireen Madakakul

Cinematographer / Editor: อิฟฟาน ยูโซะ Iffan Yusoh

Assistant Camera: นิริฎวาน นิมะมิง Niridwan Nimaming

Prop Man: นที เจ๊ะมะ Natee Jehmah

Cast: บูลียา แลนิ Buliya Laeni, นที เจ๊ะมะ Natee Jehmah, คริษฐ์ ชุติมากุล Kharis Chutimakul, 

สุริยา หาโส๊ะ Suriya Hasoh, นัสรูลเลาะ แวดีซา Nasrulloh Waedeesa , ต่วนยุสรีย์ แซแร Tuanyusree Saerae

Synopsis:

คนกลุ่มหนึ่งได้มาทำกิจกรรมในสถานที่รกร้างที่ซ่อนเร้น แต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ได้วางแผนไว้ เรื่องราวที่ซ้อนทับของความเจ็บปวดในอดีต กับการพยายามเปิดเผยเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์นั้นในปัจจุบัน สิ่งที่หลงเหลือคือบาดแผลแห่งความทรงจำที่ซ่อนอยู่กับใครกับบางคน

A group of young men hole up in an abandoned warehouse. They’re doing something they prefer the authorities not to know about. But as they revisit the pain of the past and try to understand a traumatic incident, something else happens, and the wounds return to the surface.


ฮาลีมกับเฟิร์น Haleem and Fern

12:11 min

Team: สุข เศร้า อาทิตย์ Happy Sad Sunday

Director / Producer / Script: อับดุลฮาดี้ เฉมเร๊ะ Abdulhady Chemreh

Production Manager: อนิสรา เกษา Anissara Kesa 

Production Designer: อารีฟ กะทิงหิเล Arif Katinghile

Cinematographer / Editor: ปณิตา หมาดอาด Panita Mad-ad

Location Manager: มูฮัมหมัด วาแม Muhammad wamae

Cast: อัฟวัน เจะเฮง Afwan Cheheng, ปภาณภัทร จิ๋วพัฒนกุล Papanapat Jiwpattanakul, เอกอุดม พิพิธ Aekudom Pipit, นษมา เสกหวัง Nasama Sekwang

Synopsis:

เรื่องป่วนหัวใจเล็ก ๆ ในวันปิดเทอมของฮาลีม เด็กชายมุสลิมกับเฟิร์น เด็กหญิงต่างศาสนิกที่มาพักร้อนยังชุมชนที่ฮาลีมอาศัย เมื่อผู้ไร้เดียงสารู้จักขอบเขตของโลกใบหนึ่ง พวกเขาจะเรียนรู้แล้วโตขึ้นอย่างไร

Haleem is a Muslim boy who hangs out with Fern, a non-Muslim girl whose family spends the summer at Haleem’s village. The two children spend innocent days playing and learning that the world and their feelings can be complicated.


หวานเย็น Youth

17:10 min

Team: ทีแอล ทีม TL Production

Director / Script: สุชาวดี สวนทอง Suchawadee Suanthong , นาถวรา พรวุฒิกูล Nadwara Pornwuttikul

Production Manager: ปภาวี บุญโยดม Praphavee Boonyodom

Cinematographer: มุมิน แวอาลี Mumin Waealee, อัสรีนา อารง Asreena Arong

Editor: อัซรีย์ จิตต์ปราณี Assaree Jitpranee, สถาปัตย์ เพชรศิลาสัณห์ Satapat Petsirasan

Art: นิอามีรา นิกิจิ Niameera Nikiji

Cast: ฮาซมี อารอมะ Hazmi Aroma, ณรัญธร ศึกหาญอาชาวงศ์ Naranthon Sukharnarchawong, 

ปวีณรัตน์ ลิ่มกังวาฬมงคล Pawinrut Limkungwanmongkol, ทิพย์พิมาน ท่อทิพย์ Thippiman Torthip

Synopsis:

ฎอน เด็กหนุ่มวัย 16 ปี เขามีเจไดเป็นเพื่อนสนิท ฎอนมีคนที่แอบชอบอยู่ในใจคือ ทิชา สาวน้อยที่เป็นเพื่อนสนิทกับเอวา เพื่อนข้างบ้านของเขา ฎอนได้พยายามทำภารกิจพิชิตใจทิชา โดยการหาของที่เธออยากได้ให้ทันวันเกิดของเธอ แต่ระหว่างนั้นก็มีภาพของใครบางคนแทรกเข้ามาอยู่เสมอ

Two teenage boys, Don and Jedi, are inseparable. Don has a crush on Ticha, a young girl and close friend of Ava. Trying to win the heart of Ticha, Don fails to realise that he has left someone anxious and heartbroken.

        

End Game

11:39 min

Team: วีชั่น Wesion

Director: รัมดร สอเเละ Ramdon Soleh

Producer / Editor: อามีณา อาแล Ameena Alae

Script: รัมดร สอเเละ Ramdon Soleh, อามีณา อาแล Ameena Alae, เจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว Chefadia Chearwae, มูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร Muhammadamal Akeb-urai, มูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง Muhammadamin Lideng

Cinematographer: มูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง Muhammadamin Lideng

Sound: มูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร Muhammadamal Akeb-urai

Cast: คอนีซา มะยิ Khonisa Mayi, สุกัญญา มุกดามนต์ Sukanya Mukdamon, ยาการียา เปาะเตะ Yakareeya Pohtek, มูฮำหมัดซุลกิฟลี ยามา Muhammadsulkiflee Yama

Synopsis:

เมื่อดาริณ เด็กสาวมุสลิมวัย 17 ปี เกิดพลาดท้องในวัยเรียน ครอบครัวไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากสังคมได้ ผู้เป็นแม่จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยลูกและหลานให้แก้ไขความผิดพลาดนี้ให้ได้

A 17-year-old Mulsim girl gets pregnant out of wedlock. The family, unable to resist social pressure, resorts to a solution that saves everyone’s face but not the girl’s pride.


มือลาฆู MELAGU

23:48 min

Team: แบเวาะฟิล์ม Baewalk Film

Director / Editor: นุรดีน กาซอ Nurdeen Kasor

Production Manager / Script: ฮิลมี กาแบ Hilmee Kabae

Cinematographer: อาทิฟ บูละ Artif Bula

Music: โซเฟียน อาแว Sofian Awae

Art: ซอฟรัน ซีนา Sofran seena

Cast:  ยูโซ๊ะ มะมิง Yusoh Maming, วาฤทธิ์ คาลิคกุล Waarith Kaliqkul, ซูกิปลี กาแม Sukiplee Kamae

Synopsis:

ภาพยนตร์สารคดี เล่าเรื่องการดำรงอยู่ของดนตรีสมัยใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านเรื่องราวของนักดนตรี  3 คน 3 ยุค สะท้อนมุมมองและการเปลี่ยนผ่านทัศนะในเรื่องดนตรีของสังคมมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

This short documentary revisits the passion for Western popular music in the Deep South region. Told through three musicians from three generations, the film chronicles the journey of sound and attitude in the deeply Islamic community.โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

Awarded Film Marathon Screening

22 ธันวาคม 2562

เวลา 13:00 น.

โรงศรีศาลายา

Screening Award Ceremony

21 ธันวาคม 2562

เวลา 19:30 น.

โรงศรีศาลายา

Best Selection from Clermont-Ferrand

21 ธันวาคม 2562

เวลา 15:30 น.

โรงศรีศาลายา

S-Express: PHILIPPINES

21 ธันวาคม 2562

เวลา 14:00 น.

โรงศรีศาลายา