ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

คนเลี้ยงช้าง

โรงช้างแดง

1 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
สัตว์มนุษย์

โรงช้างแดง

3 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
สุริโยไท

โรงช้างแดง

4 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ไอ้ค่อม

โรงช้างแดง

6 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เพื่อน-แพง

โรงศาลาศีนิมา

7 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
มันมากับความมืด

โรงศาลาศีนิมา

10 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
คนเลี้ยงช้าง

โรงช้างแดง

12 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ตะวันยิ้มแฉ่ง

โรงช้างแดง

12 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
จับตาย

โรงศาลาศีนิมา

13 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
มันมากับความมืด

โรงศาลาศีนิมา

14 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
แผลเก่า

โรงศาลาศีนิมา

14 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
สัตว์มนุษย์

โรงช้างแดง

17 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ตะวันยิ้มแฉ่ง

โรงช้างแดง

18 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ไอ้ค่อม

โรงช้างแดง

18 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
แผลเก่า

โรงศาลาศีนิมา

20 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เพื่อน-แพง

โรงศาลาศีนิมา

20 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เทวดาเดินดิน

โรงศาลาศีนิมา

21 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เขาชื่อกานต์

โรงศาลาศีนิมา

21 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
จับตาย

โรงช้างแดง

26 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เทวดาเดินดิน

โรงช้างแดง

26 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ประสาท

โรงศาลาศีนิมา

28 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เขาชื่อกานต์

โรงศาลาศีนิมา

29 พฤษภาคม 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ชีวิตบัดซบ

โรงช้างแดง

1 มิถุนายน 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
ไผ่สีทอง

โรงช้างแดง

1 มิถุนายน 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
อาปัติ

โรงช้างแดง

2 มิถุนายน 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
มือปืน 2 สาละวิน

โรงศาลาศีนิมา

3 มิถุนายน 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี
เสือภูเขา

โรงศาลาศีนิมา

3 มิถุนายน 2565

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี