สุริโยไท

4 พฤษภาคม 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

รำลึก สรพงศ์ ชาตรี

2544

กำกับโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

สนับสนุนโดย -

นำแสดงโดย ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี

ความยาว 300 นาที

ภาษา ไทย


ผลงานระดับปรากฏการณ์ของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ฉบับความยาว 5 ชั่วโมง เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์จนถึงวีรกรรมซึ่งยอมสละชีพแทนพระสวามีในสงครามยุทธหัตถีกับกองทัพพม่า 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-482-2013 - 15 ต่อ 0 ระบบจองบัตรจะปิดหลังภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที

โปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

มือปืน

26 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสียดาย 2

30 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

เสียดาย 2

21 มิถุนายน 2565

เวลา 13:00 น.

โรงช้างแดง

กามนิต วาสิฏฐี

23 มิถุนายน 2565

เวลา 15:30 น.

โรงช้างแดง