ภาพยนตร์ที่ฉายไปแล้ว

หนังข้ามชาติ Transnational cinema

มาร-ดา The Only Mom

โรงศาลาศีนิมา

30 มกราคม 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
2 สิงห์ 2 แผ่นดิน

โรงช้างแดง

1 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
The Elephant King ฤดูแห่งรัก

โรงศาลาศีนิมา

4 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
2 สิงห์ 2 แผ่นดิน

โรงช้างแดง

11 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
คู่กรรม

โรงช้างแดง

11 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
มาร-ดา The Only Mom

โรงศาลาศีนิมา

15 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
สะบายดี หลวงพะบาง

โรงศาลาศีนิมา

15 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
คู่กรรม

โรงช้างแดง

17 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
แม่นาคอเมริกา

โรงช้างแดง

22 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema
แม่นาคอเมริกา

โรงศาลาศีนิมา

27 กุมภาพันธ์ 2565

หนังข้ามชาติ Transnational cinema